موضوعات = زنجیره تامین و لجستیک
طراحی مدلی برای پایش پروفایلی کیفیت تأمین‌کننده با ریسک

دوره 11، شماره 22، شهریور 1402، صفحه 139-157

10.22084/ier.2023.5425

پوریا ناصری؛ مرتضی عباسی؛ کریم آتشگر


طراحی یک شبکه زنجیره تأمین سبز چند هدفه چند محصولی و چند دوره ای با در نظر گرفتن تخفیف در شرایط عدم قطعیت

دوره 6، شماره 13، اسفند 1397، صفحه 119-137

10.22084/ier.2017.8877.1421

جاوید قهرمانی نهر؛ علی قدرت نما؛ حمید رضا ایزد بخش؛ رضا توکلی مقدم


انتخاب تأمین کنندگان پایدار با رویکرد تئوری خاکستری: مورد مطالعه صنعت فولاد

دوره 6، شماره 13، اسفند 1397، صفحه 165-177

10.22084/ier.2019.15101.1699

علی اردوان؛ اکبر عالم تبریز؛ مسعود ربیعه؛ مصطفی زندیه


چابکی در زنجیره تامین رقابتی با در نظر گرفتن رفتار مشتریان استراتژیک

دوره 6، شماره 12، شهریور 1397، صفحه 33-47

10.22084/ier.2018.12640.1574

محمد کاویانی چراتی؛ سید حسن قدسی پور؛ جعفر قیدرخلجانی


ارائه مدل زمانبندی یکپارچه بارگیری و توزیع فرآورده های نفتی پر مصرف از انبارهای نفت چندگانه در موقعیتهای مختلف جغرافیایی

دوره 6، شماره 12، شهریور 1397، صفحه 103-117

10.22084/ier.2018.15529.1718

وحید عبداله زاده؛ عیسی نخعی کمال آبادی؛ سید محمد حاجی مولانا؛ سید حسام الدین ذگردی


ارائه مدل جدید مکان‌یابی- مسیریابی- موجودی سبز تحت عدم قطعیت

دوره 5، شماره 10، مرداد 1396، صفحه 99-115

10.22084/ier.2017.9761.1467

میثم محجوب نیا؛ نورالدین دبیری؛ علی بزرگی امیری


هماهنگ سازی سیاست های سفارش دهی و تولید در مدل روزنامه فروش دوسطحی تحت قرارداد انعطاف مقداری

دوره 4، شماره 8، اسفند 1395، صفحه 119-131

10.22084/ier.2017.1698

حمیدرضا ابراهیمی نسب؛ جعفر حیدری؛ عطاالله طالعی زاده