درباره نشریه

نشریه پژوهش‌های مهندسی صنایع در سیستم‌های تولید با تلاش مشترک دانشگاه بوعلی سینا و انجمن مهندسی صنایع ایران از سال 1392منتشر شده است.

 مدیریت امور علمی و مقالات نشریه توسط هیات تحریریه که از اساتید بنام گروه‌های مهندسی صنایع با تخصص در زمینه سیستم‌های تولید تشکیل شده است، اداره خواهد شد.