اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1153
تعداد پذیرش 213
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 828
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 556

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 217
تعداد مشاهده مقاله 326572
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 273226
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 21 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 142 روز
متوسط زمان داوری 37 روز
متوسط زمان پذیرش 339 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 460 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 93 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 32 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 65 روز
درصد پذیرش 18 %