اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1148
تعداد پذیرش 201
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 827
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 555

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 205
تعداد مشاهده مقاله 322286
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 269187
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 21 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 143 روز
متوسط زمان داوری 37 روز
متوسط زمان پذیرش 346 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 460 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 93 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 33 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 64 روز
درصد پذیرش 18 %