اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1073
تعداد پذیرش 154
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 793
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 536

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 157
تعداد مشاهده مقاله 281905
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 241843
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 21 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 154 روز
متوسط زمان داوری 39 روز
متوسط زمان پذیرش 370 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 460 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 93 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 33 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 40 روز
درصد پذیرش 14 %