اهداف و چشم انداز

نشریه پژوهش‌های مهندسی صنایع در سیستم‌های تولید با تلاش مشترک دانشگاه بوعلی سینا و انجمن مهندسی صنایع ایران از سال 1392منتشر شده است.

 مدیریت امور علمی و مقالات نشریه توسط هیات تحریریه که از اساتید بنام گروه‌های مهندسی صنایع با تخصص در زمینه سیستم‌های تولید تشکیل شده است، اداره خواهد شد.

 

 مقالات علمی و پژوهشی در زمینه های زیر در این نشریه مورد بررسی قرار می گیرند. بدیهی است سایر مقالات ارسالی که دقیقاً در حوزه سیستم های تولید نباشد مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

محورهای نشریه:

 • الگوریتم های هیورستیک و متاهیورستیک در سیستم‌های تولید
 • برنامه ریزی تولید، زمانبندی تولید
 • تصمیم گیری در سیستم های تولید
 • توسعه محصول جدید
 • زنجیره تامین و لجستیک
 • شبیه سازی سیستم های تولید
 • طراحی سیستم های تولیدی
 • کنترل کیفیت، مهندسی کیفیت
 • مدیریت موجودی
 • مکانیابی و جانمایی تسهیلات و مسیریابی وسایل نقلیه
 • مهندسی فاکتورهای انسانی
 • نگهداری و تعمیرات، قابلیت اطمینان