تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 13
تعداد مقالات 100
تعداد نویسندگان 200
تعداد مشاهده مقاله 223,178
نسبت مشاهده بر مقاله 2231.78
تعداد مقالات ارسال شده 890
تعداد مقالات رد شده 695
تعداد مقالات پذیرفته شده 94
درصد پذیرش 11
زمان پذیرش (روز) 388
تعداد پایگاه های نمایه شده 4
تعداد داوران 225

توجه داشته باشید در بین مقالات رد شده، تعدادی به دلیل عدم تناسب با محتوای نشریه و تعدادی نیز به دلیل عدم رعایت قواعد نشریه رد شده اند. تعدادی از مقالات نیز توسط دبیران تخصصی دارای حداقل‌های لازم یک مقاله علمی پژوهشی تشخیص داده نشده و رد شده اند. بخش عمده آنها پس از طی داوری و نظر رد مقاله توسط داوران و دبیر تخصصی، مورد پذیرش قرار نگرفته اند.

 

ISSN: 2345-2269

 

 نشریه پژوهش‌های مهندسی صنایع و سیستم‌های تولید با تلاش مشترک دانشگاه بوعلی سینا و انجمن مهندسی صنایع ایران از سال 1392منتشر خواهد شد.

اعتبار علمی پژوهشی نشریه طبق مجوز شماره 35871/18/3   مورخ 13/3/1392 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شده است.

سیستم ارسال مقاله، برای دریافت مقالات کاربران، امکان بررسی وضعیت مقاله در هر زمان، اصلاح و تغییر مقاله توسط کاربران و نیز برقراری ارتباط موثر بین مدیر اجرایی و نگارنده، برای هر مقاله، طراحی شده است. این سیستم همه‌ی مراحل ثبت مشخصات نگارنده، ثبت مشخصات مقاله، بررسی پرونده مقاله، اعلام وضعیت مقاله و اعلام نظر در مورد هر مقاله را در نظر گرفته است.

 

تلفن دفتر نشریه:   38380698-081

ایمیل مدیر اجرایی نشریه:

                                                                    ier@basu.ac.ir

                                   
 

ثبت نام در پایگاه

 

 

شماره جاری: دوره 6، شماره 13، پاییز و زمستان 1397، صفحه 119-200 (پاییز و زمستان 97) 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2345-2269
شاپا الکترونیکی
2345-4180