طراحی دو هدفه شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته با در نظر گرفتن معیار¬های همبسته در محیط فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شاهد

چکیده

یکی از خلا­های مسائل طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته با پارامتر های فازی نادیده گرفتن نیاز مشتریان و برخی معیارهای کیفی می­باشد و همچنین اغلب این مسائل به صورت تک محصولی در نظر گرفته می­شوند. در این مطالعه به­منظور افزایش کارایی زنجیره تأمین پیشنهادی، مدل چند محصولی فرض شده و معیارهای کیفی مؤثر مورد توجه قرار گرفته‌اند. در واقع این مطالعه به حل توأم دو مساله بسیار مهم در مدیریت زنجیره تأمین یعنی طراحی شبکه و انتخاب بهترین تأمین کننده می­پردازد. در این پژوهش با استفاده از روش تجزیه و تحلیل مؤلفه های اصلی، ملاکی تحت عنوان امتیاز مؤلفه اصلی معرفی می­گردد، که به نوعی همه معیار های مورد نظر برای انتخاب اجزای زنجیره تأمین را به­صورت همزمان در نظر گیرد. مزیت این روش علاوه بر ادغام معیار­های مورد نظر و کاهش ابعاد، از بین بردن همبستگی بین آنها برای تصمیم‌گیری است. همچنین در این تحقیق به منظور واقعی تر شدن شرایط، مساله‌ای دو هدفه در یک محیط فازی مدلسازی شده که ضمن فازی بودن پارامترها میزان برآورده شدن محدودیت­ها نیز فازی در نظر گرفته شده است. در ادامه مساله به­حالت قطعی تبدیل شده و درنهایت جواب مرجح مساله با استفاده از روش ال­پی­متریک، تعیین می­گردد. در پایان، عملکرد و کارایی مدل و روش پیشنهادی در قالب یک مثال عددی شبیه سازی شده، مورد بررسی قرار می­گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Advanced Bi-objective closed loop supply chain network design considering correlated criteria in fuzzy environment

نویسندگان [English]

  • M. Bashiri
  • M. Sherafati
چکیده [English]

Most of the fuzzy supply chain network design problems are single-product models; in addition, the related quality characteristics are ignored in such models. This study tries to increase the efficiency of designed supply chain by considering a multi-product supply chain and giving more attention to effective criteria. In this research, two important problems in supply chain management i.e. supplier selection and supply chain network design are considered simultaneously. Using the fuzzy principal component analysis, a criterion named PCA-score is introduced for considering of the all criteria in an integrated measure. It is used for selecting the supply chain elements. In this study, the parameters have been assumed as trapezoidal fuzzy numbers in order to be closer to the real world situations. A two objectives fuzzy mathematical programming problem is presented and after transforming the fuzzy problem to the equivalent crisp one, LP metric method is used to optimize the crisp problem. Finally, the applicability and efficiency of the model are analyzed using a simulated numerical example.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Closed loop Supply Chain Network
  • Principal component analysis
  • Suppliers Assessment
  • Fuzzy optimization