داوران

 

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

سمت / سازمان

1

سیدمحمد

معطرحسینی

استاد

عضو هیات علمی/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2

امیرسامان

خیرخواه

دانشیار

هیات علمی / دانشگاه بوعلی سینا

3

رضا

توکلی‌مقدم

استاد

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده-های فنی، دانشگاه تهران

4

مجید

امین نیری

دانشیار

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

5

فریبرز

جولای

استاد

عضو هیات علمی / دانشگاه تهران

6

پرویز

فتاحی

استاد

عضو هیات علمی/ دانشگاه الزهرا

7

جمال

ارکات

دانشیار

عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان

8

جواد

بهنامیان

دانشیار

گروه صنایع دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا

9

فردین

احمدی زر

دانشیار

عضو هیات علمی / دانشگاه کردستان

10

محدباقر

فخرزاد

دانشیار

دانشگاه یزد-دانشکده صنایع

11

مرتضی

راستی برزکی

دانشیار

عضو هیات علمی/دانشگاه صنعتی اصفهان

12

قاسم

مصلحی

استاد

دانشگاه صنعتی اصفهان

13

مهدی

بشیری

دانشیار

دانشگاه شاهد

14

رامین

صادقیان

دانشیار

دانشگاه پیام نور تهران - گروه مهندسی صنایع

15

راشد

صحرائیان

دانشیار

عضو هیات علمی / دانشگاه شاهد

16

احمد

ماکویی

دانشیار

دانشیار دانشکده مهندسی صنایع- دانشگاه علم و صنعت ایران

17

عیسی

نخعی

استاد

عضو هیات علمی / دانشگاه کردستان

18

محمد صالح

اولیاء

استاد

عضو هیئت علمی دانشکده صنایع/ دانشگاه یزد

19

سید حسین

رضوی

استادیار

موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

20

الناز

میاندوآبچی

   

21

پرویز

ف

دانشیار

عضو هیات علمی / دانشگاه بوعلی سینا

22

مریم

اسمعیلی

دانشیار

عضو هیات علمی/ دانشگاه الزهرا

23

وحید

خداکرمی

استادیار

هیات علمی، دانشگاه بوعلی سینا

24

مصطفی

زندیه

استاد

گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

25

مصطفی

ستاک

استادیار

عضو هیات علمی

26

فرناز

برزین پور

دانشیار

دانشگاه علم و صنعت ایران

27

محمد حسین

ابویی

استادیار

عضو هیئت علمی دانشکده صنایع/ دانشگاه یزد

28

اعظم دخت

صفی صمغ آبادی

استادیار

دانشگاه پیام نور تهران

29

سعیده

Gholami

استادیار

عضو هیات علمی / دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

30

محمدرضا

اکبری جوکار

استاد

دانشگاه صنعتی شریف

31

میرمهدی

سیداصفهانی

دانشیار

دانشکده مهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

32

علی

بزرگی

استادیار

دانشگاه تهران-دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها

33

بهروز

کریمی

دانشیار

دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

34

امیرحسین

امیری

دانشیار

دانشگاه شاهد

35

مهدی

حیدری

   

36

سیدمحمدتقی

فاطمی قمی

استاد

هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

37

رضا

رمضانیان

استادیار

عضو هیات علمی/دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

38

مهدی

علینقیان

دانشیار

دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان

39

محسن

شیخ سجادیه

استادیار

مدیر گروه مهندسی سیستم/ دانشگاه صنعتی امیر کبیر دانشکده مهندسی صنایع

40

محمدمهدی

لطفی

استادیار

عضوهیات علمی دانشگاه یزد

41

جمشید

پرویزیان

   

42

مهدی

بیجاری

   

43

عبدالسلام

قادری

استادیار

دانشگاه کردستان

44

سید محمد حسن

حسینی

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

45

پریا

سلیمانی

استادیار

مدیر پژوهشی و عضو هیات علمی

46

رضا

برادران کاظم زاده

دانشیار

عضو هیات علمی / دانشگاه تربیت مدرس

47

حمیدرضا

ایزدبخش

   

48

مهدی

کرباسیان

دانشیار

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

49

علی

زینل همدانی

استاد

دانشگاه صنعتی اصفهان

50

مانی

شریفی

   

51

حسن

حسینی نسب

استاد

دانشگاه یزد

52

کامران

شهانقی

استادیار

دانشگاه علم و صنعت ایران

53

سید کمال

چهارسوقی

دانشیار

دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده فنی و مهندسی - بخش مهندسی صنایع

54

محمدمهدی

نصیری

دانشیار

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران

55

نادر

غفاری نسب

استادیار

استادیار - دانشگاه تبریز

56

احمد

صادقیه

استاد

عضو هیات علمی/ دانشگاه یزد

57

جعفر

حیدری

استادیار

دانشگاه تهران
دانشکده مهندسی صنایع

58

حمید

اسماعیلی

استادیار

مدیر گروه

59

عبدالستار

صفایی

استاد

دانشگاه صنعتی بابل

60

سید تقی

اخوان نیاکی

استاد

عضو هیئت علمی / دانشگاه صنعتی شریف

61

محمد صابر

فلاح نژاد

دانشیار

دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه یزد

62

سید رضا

حجازی

دانشیار

دانشگاه صنعتی اصفهان

63

فریماه

مخاطب رفیعی

دانشیار

عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی اصفهان

64

علیرضا

حجی

دانشیار

هیئت علمی

65

هیوا

فاروقی

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه کردستان

66

نسیم

نهاوندی

دانشیار

دانشیار بخش مهندسی صنایع/ دانشگاه تربیت مدرس

67

سید حمید

میرمحمدی

استادیار

هیئت علمی

68

صدیق

رئیسی

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

69

یاسر

صمیمی

استادیار

دانشگاه خواجه نصیر

70

مقصود

امیری

 

عضو هیات علمی / دانشگاه علامه طباطبایی

71

عطا الله

طالعی زاده

استادیار

دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

72

محمد

رنجبر

دانشیار

عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع/دانشگاه فردوسی مشهد

73

مسعود

ربانی

استاد

عضو هیأت علمی_ دانشکده فنی دانشگاه تهران

74

ناصر

ملاوردی

استادیار

دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده صنایع و سیستمها

75

بهنام

وحدانی

   

76

محمد سعید

جبل عاملی

استاد

استاد/دانشگاه علم و صنعت ایران

77

محمد مهدی

پایدار

استادیار

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

78

مرتضی

باقرپور

استاد

دانشگاه علم و صنعت

79

کاوه

خلیلی دامغانی

استادیار

عضو هیات علمی / دانشگاه آزاد تهران جنوب

80

میرسامان

پیشوایی

   

81

اکبر

اصفهانی پور

استادیار

دانشگاه صنعتی امیرکبیر/ دانشکده مهندسی صنایع

82

هادی

مختاری

استادیار

عضو هیات علمی/ دانشگاه کاشان

83

قربانعلی

مسلمی پور

استادیار

عضو هئیت علمی پیام نور

84

بهمن

نادری

دانشیار

دانشگاه خوارزمی

85

علی

شاهنده

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

86

عمران

محمدی

استادیار

دانشگاه علم و صنعت

87

جعفر

سجادی

استاد

دانشگاه علم و صنعت

88

علی

حسین زاده کاشان

استادیار

استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

89

مسعود

ماهوتچی

استادیار

عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی امیرکبیر

90

محبوبه

هنرور

استادیار

دانشگاه یزد

91

دنیا

رحمانی

استادیار

عضو هیات علمی / دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

92

اشکان

حافظ الکتب

استادیار

عضو هیات علمی / دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب، دانشکده مهندسی صنایع

93

وحیدرضا

قضاوتی

دانشیار

عضو هیات علمی / دانشگاه آزاد تهران جنوب

94

سید فرید

قنادپور

استادیار

 

95

محمد حسین

کریمی گوارشکی

استادیار

عضو هیات علمی مالک اشتر

96

علی

مروتی شریف آبادی

استادیار

عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

97

حسن

خادمی زارع

دانشیار

عضو هیات علمی

98

سید حمیدرضا

پسندیده

استادیار

دانشگاه خوارزمی

99

جعفر

رزمی

استاد

هیات علمی دانشکده صنایع دانشگاه تهران

100

بابک

رضایی

استادیار

عضو هیات علمی فردوسی مشهد

101

محمد علی

بهشتی نیا

استادیار

مدیر گروه مهندسی صنایع-دانشگاه سمنان

102

علیرضا

ارشدی خمسه

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

103

رویا

سلطانی

استادیار

هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات

104

محمد

صفاری

استادیار

عضو هیأت علمی دانشکده صنایع دانشگاه تفرش

105

ایرج

مهدوی

استاد

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم و فنون مازندران

106

امیرعباس

نجفی

استادیار

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

107

حامد

سلیمانی

استادیار

دانشگاه امیرکبیر

108

علی

قدرت نما

استادیار

عضو هئیت  علمی دانشگاه خوارزمی کرج

109

حمیدرضا

کیا

استادیار

هیات علمی/ دانشگاه آزاد تهران جنوب

110

نیکبخش

جوادیان

 

دانشگاه علوم و فنون مازندران

111

مونا

ایوبی

 

فارغ التحصیل دانشگاه تربیت مدرس

112

علیرضا

شادمان

استادیار

عضو هیات علمی / دانشگاه فردوسی مشهد

113

احمد

کوچک زاده

استادیار

هیئت علمی

114

سید محمد

اسدزاده

سایر

دانشگاه تهران

115

وحید

حاجی پور

استادیار

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد غرب

116

سیامک

حاجی یخچالی

استاد

عضو هیأت علمی گروه صنایع دانشگاه تهران

117

مقصود

سلیمان پور

استاد

معاون پژوهشی، دانشگاه ارومیه

118

حامد

سلیمانی

استادیار

هیات علمی/ دانشگاه آزاد قزوین

119

حسن

رضازاده

استادیار

عضو هیات علمی

120

سعید

یعقوبی

دانشیار

عضو هیئت علمی دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

121

بهمن

نادری

استادیار

دانشگاه خارزمی

122

علیرضا

عیدی

دانشیار

دانشگاه کردستان

123

رحیم

دباغ

دانشیار

عضو هیات علمی - دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی ارومیه

124

مجید

شیخ محمدی

 

دانشگاه تربیت مدرس

125

حمیدرضا

نویدی

دانشیار

دانشیار گروه علوم کامپیوتر/دانشگاه شاهد تهران

126

علی

سلماس‌نیا

استادیار

دانشگاه قم

127

فرزاد

دهقانیان

استادیار

عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد

128

سید مرتضی

هاتفی

استادیار

هیات علمی دانشگاه شهر کرد

129

رضا

کیا

استادیار

هیات علمی/دانشگاه آزاد فیزورکوه

130

محمد جعفر

تارخ

دانشیار

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

131

محسن

اکبرپور شیرازی

استادیار

دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

132

مهدی

سیف برقی

دانشیار

دانشگاه الزهرا

133

مصطفی

حاجی آقایی کشتلی

استادیار

دانشگاه علوم و فنون مازندران

134

پروانه

سموئی

استادیار

استادیار دانشگاه بوعلی همدان

135

حمید

شهریاری

استاد

دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

136

سید علی

ترابی

استاد

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران

137

ابراهیم

اسدی گنگرج

استادیار

استادیار-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

138

بهروز

افشار نجفی

استادیار

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

139

کیا

پارسا

استادیار

استادیار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

140

مهدی

ایرانپور

استادیار

دانشگاه پیام نور

141

میثم

جعفری اسکندری

استادیار

هیات علمی دانشگاه پیام نور

142

الیپس

مسیحی

دانشیار

دانشگاه تربیت مدرس

143

امید

فتاحی ولیلایی

استادیار

دانشگاه صنعتی شریف

144

مهدی

کوشا

استادیار

گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران

145

امیر افشین

فتاحی

استادیار

عضو هیأت علمی

146

مجید

خدمتی

 

دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی شریف

147

شروین

اسدزاده

استادیار

گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

148

عبدالله

آقایی

استاد

مدیر گروه صنایع

149

محمد علی

صنیعی منفرد

دانشیار

دانشگاه الزهرا

150

معصومه

مسی بیدگلی

استادیار

دانشگاه گلپایگان

151

مریم

حامدی

استادیار

دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان

152

رضا

سمیع زاده

استادیار

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

153

امیر

یوسفلی

استادیار

دانشگاه بین المللی امام خمینی

154

سید مجتبی

سجادی

استادیار

عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

155

سید مهدی

حسینی مطلق

استادیار

دانشگاه علم و صنعت

156

محمد

محمدی

استاد

گروه مهندسی صنایع دانشگاه خوارزمی

157

داوود

شیشه بری

دانشیار

دانشگاه یزد

158

مصطفی

جهانگشای رضائی

استادیار

دانشگاه صنعتی ارومیه

159

علی

قدرت نما

استادیار

گروه مهندسی صنایع دانشگاه خوارزمی

160

بختیار

استادی

استادیار

دانشگاه تربیت مدرس

161

عماد

روغنیان

دانشیار

هىئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

162

محمدرضا

غلامیان

دانشیار

عضو هیات علمی

163

حمیدرضا

کوشا

استادیار

عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد

164

محسن

باقری

استادیار

دانشگاه صنعتی سجاد

165

امیر حسین

صدیقی

استادیار

استادیار/ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

166

مجید

رفیعی

 

دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

167

مصطفی

جهانگشای رضایی

دانشیار

دانشگاه صنعتی ارومیه

168

علی

تاجدین

استادیار

استادیار دانشگاه علوم وفنون مازندران

169

غلامرضا

نصیری

استادیار

دانشگاه الزهرا

170

سعید

رضائی

سایر

دانشگاه بوعلی سینا

171

داود

محمدی تبار

استادیار

دانشکده مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

172

علی

مصطفایی پور

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه یزد

173

جعفر

باقری نژاد

دانشیار

دانشگاه الزهرا(س)- دانشکده مهندسی صنایع

174

ندا

معنوی زاده

استادیار

استادیار،  دانشگاه خاتم

175

مهدی

سجادی فر

استادیار

گروه مهندسی صنایع، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.

176

حمید

بازرگان

استادیار

مدیر گروه  صنایع/دانشگاه شهید باهنر کرمان

177

عباس

سقایی

   

178

بهمن

نادری

 

استادیار دانشگاه خوارزمی

179

دکتر

تقی زاده

دانشیار

دانشگاه تهران

180

نوید

صاحب جمع نیا

استادیار

هیات علمی دانشگاه دامغان

181

هادی

درودیان

استادیار

استاد گروه مهندسی صنایع/دانشگاه آزاد تهران شمال

182

رسول

نورالسناء

استاد

دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

183

عبدالله

آقایی

استاد

هیئت علمی

184

اصغر

سیف

استادیار

گروه آمار، دانشگاه بوعلی سینا

185

نفیسه

سلیمانی

استادیار

مهندسی صنایع؛ دانشکده فنی؛ بوعلی سینا؛ همدان؛ ایران

186

رضا

کامران راد

 

دانشگاه علم و فرهنگ

187

محمدرضا

ولایی

سایر

 

188

افشار

بازیار

سایر

دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت

189

سعداله

ابراهیم نژاد

استادیار

عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد کرج

190

مهرداد

نیازی

سایر

دانشگاه بوعلی سینا

191

محمد

روحانی نژاد

   

192

عبدالرحمن

حائری

استادیار

هیات علمی/دانشگاه علم و صنعت

193

علی

پرچمی افرا

سایر

گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا

194

ابراهیم

تیموری

استادیار

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

195

رضا

میهمی

 

دانشگاه بوعلی سینا

196

مسعود

جنابی

استادیار

دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه سمنان

197

مرضیه

زرین بال

   

198

امیرعباس

شجاعی

استادیار

گروه مدیریت سیستم و بهره وری،دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، تهران، ایران

199

رضا

لطفی

سایر

مدیرعامل بهینه گستر صنایع آرمان
دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد

200

بهروز

مینایی بیدگلی

دانشیار

عضو هییت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

201

ستار

هاشمی

دانشیار

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه شیراز

202

مهدی

همایونی

استادیار

هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان

203

فریدون

کیانفر

استاد

استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

204

کامران

رضایی

استادیار

دانشگاه تهران

205

فاطمه

طرفی

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

206

سعید

صفری

دانشیار

دانشگاه شاهد

207

سید بابک

ابراهیمی

استاد

استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی مکانیک و صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی

208

آرش

نوبری

استادیار

دانشگاه بوعلی سینا

209

سپهر

قاضی نوری

دانشیار

دپارتمان مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

210

مانی

شریفی

استاد

عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد قزوین

211

سیما

غایبلو

استادیار

مهندسی صنایع، دانشگاه زنجان

212

محمدجواد

میرزاپور

استادیار

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

213

حسن

باقری

سایر

دانشجوی دکترای گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

214

عاطفه

امین دوست

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد نجف آباد

215

فاطمه

دانش آموز

سایر

دانشجو / دانشگاه بوعلی سینا

216

فرزانه

ادبی

سایر

دانشگاه بوعلی سینا

217

علی

صدری اصفهانی

استادیار

گروه مهندسی صنایع دانشگاه علم وهنر یزد

218

محمد علی

آزاده

استاد

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

219

رضا

قاسمی یقین

استادیار

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

220

علی محمد

احمدوند

استاد

دانشگاه امام حسین(ع)

221

جواد

رضائیان

استادیار

دانشگاه علوم و فنون مازندران

222

رضا

بشیرزاده

استادیار

رئیس دانشکده

223

حامد

داوری اردکانی

استادیار

استادیار دانشگاه خوارزمی

224

سید میثم

موسوی

دانشیار

مدیر گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه شاهد

225

javid

jouzdani

استادیار

عضو هیئت علمی

226

رضا

یونسی

دانشیار

مدیر گروه

227

سهند

مفرنگ بالانی

سایر

گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان

228

مهدی

فتح اله

استادیار

هیئت علمی دانشگاه آزاد کرج

229

نیما

همتا

استادیار

گروه مهندسی ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اراک، اراک ، ایران

230

کامران

کیانفر

استادیار

دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه اصفهان

231

هادی

صاحبی

استادیار

گروه مهندسی سیستم و زنجیره تامین، دانشکده مهندسی صنایع، دانشکاه علم و صنعت ایران

232

علیرضا

شهرکی

استادیار

عضو هیات علمی

233

محمد

حاجی مولانا

استادیار

استادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران

234

محمود

شفیعی

   

235

مهدی

یزدانی

استادیار

استادیار،گروه مهندسی صنایع، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران، مدیر کل پژوهشی دانشگاه

236

مسعود

یقینی

دانشیار

گروه حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

237

حمیدرضا

احدی

دانشیار

عضو هیئت علمی/ دانشگاه علم وصنعت ایران

238

عبدالرضا

روشنی

استادیار

گروه مهندسی صنایع، دانشکده مدیریت مهندسی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

239

فرشته

پرورش

   

240

علی

محقر

استاد

گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

241

فرید

قادری

دانشیار

هیات علمی دانشگاه تهران

242

احسان

ثقه ئی

مربی

دانشکده مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

243

حمیدرضا

دزفولیان

   

244

امیر

جلیلوندنژاد

سایر

دانشگاه بوعلی سینا

245

هیرش

گل پیرا

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی

246

پروانه

سموئی

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

247

کامیار

صبری لقائی

استادیار

دانشگاه صنعتی ارومیه

248

محمود

شهرخی

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه کردستان- گروه مهندسی صنایع

249

ام البنین

یوسفی

استادیار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر.دانشکده مهندسی صنایع