نویسنده = احمد ماکویی
مروری بر مقالات مکان‌یابی رقابتی

دوره 8، شماره 17، اسفند 1399، صفحه 227-273

10.22084/ier.2021.18359.1824

احمد ماکویی؛ روزبه قوسی؛ زهرا اسدی


مروری بر مقالات مکان یابی تسهیلات با استفاده از تئوری بازی ها

دوره 2، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 1-19

احمد ماکویی؛ امین سراجیان؛ سارا سادات ترکستانی