مدل‌سازی و حل مساله چندهدفه بازپرسازی موجودی در مراکز توزیع با درنظرگرفتن موعد تحویل و محدودیت ظرفیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلام- تهران جنوب

2 دانشیار دانشکده مهندسی صنایع- دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

درصنایع بزرگ، حجم کالاهای مورد استفاده در چرخه تولید بسیار زیاد بوده و معمولاً بسیار سرمایه‌بر هستند. از این رو در سیستم‌های تولیدی و مخصوصاً سیستم­های توزیع برنامه‌ریزی بازپرسازی انبارها، مراکز توزیع و حتی قفسه‌های فروش محصول در کنار مسائل مرتبط با حمل و نقل مواد بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
     هدف اصلی این مقاله ارائه مدلی چندهدفه در حوزه بازپرسازی موجودی با درنظر گرفتن موعد تحویل در چرخه تصمیم‌گیری می‌باشد و همزمان تعداد دفعات بازپرسازی و مقدار بازپرسازی تعیین می‌شود. این مدل برای بازپرسازی موجودی انبار یک توزیع‌کننده با سیستم سفارشی توسعه یافته و دو هدف بازپرسازی و هزینه را مدنظر قرار داده است. محدویت‌ها نیز ناظر بر ظرفیت انبار و محدودیت‌های سفارش‌دهی است. مساله با روش‌های استاندارد برنامه‌ریزی چندهدفه در فضای گسسته و پیوسته حل شده و دو تحلیل به‌صورت "تغییر تعداد بازپرسازی" و "تغییر نسبت هزینه نگهداری و کمبود" انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش تعداد بازپرسازی، هزینه سیستم افزایش یافته است و همچنین در تعداد مشخصی از بازپرسازی با افزایش تعداد دفعات، به دلیل افزایش هزینه‌های ناشی از انجام بازپرسازی غیرضروری، جهش قابل توجهی در هزینه‌ها رخ می‌دهد. همچنین با افزایش هزینه نگهداری و کاهش هزینه کمبود، مجموع موجودی‌ها در پایان دوره‌ها کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Multi-Objective Optimization of Inventory Replenishment Problem for Distribution Centers by Considering Lead-Time and Capacity Constraints

نویسندگان [English]

  • A. Alidadiani 1
  • Ahmad Makui 2
1 فارغ التحصیل
2 Associated professor of Industrial Eng-Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

In the big industries, the volume of commodities that used in a production cycle is capital-intensive. Therefore, the inventory management would be important especially in determining the capacity of warehouses, managing costs and responding to transportation concerns. It will be more considerable in the area of replenishment planning for distribution centers and even selling shelves.
The main objective of this paper is to provide a multi-objective replenishment model by considering lead-time for the orders as well as obtaining the optimal numbers of replenishments and the quantities of orders. This model designed for the make-to-order inventory replenishment system by using a distributor. Confining the total numbers of replenishments as well as minimizing inventory costs is the two defined objectives. The inputs of the model are delivery limitations of suppliers and capacity constraint of distributor's warehouse. The model solved by standard multi-objective methods in discrete and continuous space. Then the two sensitivity analyses performed on the "numbers of replenishments" and "ratio of holding and back-order cost". The results show that the total cost of system would be raise upon increasing numbers of replenishments. Also After a specific value for the number of replenishments, the total cost would have significant jump because of enforcing to do unnecessary replenishments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Replenishment
  • Inventory Management
  • Multi-Objective Modeling
  • Lead Time