دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-111 (بهار و تابستان 1393) 

مقاله مروری

2. مروری بر مقالات مکان یابی تسهیلات با استفاده از تئوری بازی ها

صفحه 1-19

احمد ماکویی؛ امین سراجیان؛ سارا سادات ترکستانی


8. مدل بهینه سازی چندهدفه استوار در طراحی زنجیره تأمین حلقه بسته پایدار

صفحه 93-111

حسین زارعیان جهرمی؛ محمد صابر فلاح نژاد؛ احمد صادقیه؛ احمد احمدی یزدی