طراحی یک مدل یکپارچه استوار دو‌هدفه زنجیره تأمین و آرایش سلولی مجازی پویا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

2 استاد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده

در یک محیط پویا، تغییرات تقاضا در طول افق برنامه­ریزی در دوره­های مختلف رخ خواهد داد. آرایش سلولی در یک دوره ممکن است برای دوره­های دیگر مؤثر نباشد. از این رو، پیکربندی مجدد سلول­ها ضروری به­نظر می­رسد. مفهوم آرایش سلولی مجازی­ رویکردی جهت مواجهه با تغییرات تقاضا بدون تحمیل هزینه­های پیکربندی مجدد به سیستم است. از طرف دیگر، در نظر گرفتن همزمان زنجیره تأمین و آرایش سلولی منجر به کاهش هزینه­های توزیع و تولید و پاسخگویی بهتر به تقاضای بازار می­شود. در این تحقیق، یک مدل ریاضی دوهدفه استوار جهت یکپارچه­ســازی برنامه­ریزی تدارکات، تولید و توزیع در شرایط عدم قطعیت توسعه داده شده است. سپس، از روش محدودیت اپسیلن تعمیم‌یافته جهت حل مدل پیشنهادی بهره گرفته شده است. در نهایت، یک مطالعه موردی صنعتی جهت اعتبارسنجی مدل پیشنهادی ارائه شده است. نتایج به­دست آمده توسط مدیران و طراحان مورد تصدیق قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a robust bi-objective mathematical model for integrated supply chain planning and dynamic virtual cell formation

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Paydar 1
  • Mohammad Saidi-Mehrabad 2
1 Babol University of Technology
2 Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

Cell formation, as one of the most important decision problems in designing a cellular manufacturing system, consists of grouping parts into part families and machines into cells. In a dynamic environment, the part demand/mix change is considered over a planning horizon divided into periods. Hence, the formation of cells for one period may no longer be effective for other periods and therefore, reconfiguration of cells is essential. Due to the variation of demand and the need for cells reconfiguration, virtual cell formation concept is introduced by researchers to take the advantage of cell formation without incurring reconfiguration charges. On the other hand, Simultaneous consideration of supply chain issues and cell formation results in lower distribution and procurement costs and faster response to customers. In traditional manufacturing systems, first, the supply chain is designed, the number of production facilities is determined and the facilities are assigned to support each market for each product; then, the organization of the processes (product line, process or cell formation) within factory is decided. In this paper, a new bi-objective robust optimization mathematical model is developed for integrating procurement, production and distribution planning considering various conflicting objectives simultaneously as well as the uncertainty of some critical parameters such as customer demands.  The augmented ε-constraint method is utilized to solve the proposed mathematical model and to find a preferred compromise solution. Moreover, a real world industrial case is provided to justify the applicability of the proposed model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual cell formation
  • Supply chain
  • Robust optimization
  • ε-Constraint