موضوعات = مدیریت موجودی
تعداد مقالات: 6
3. ارائه ی یک مدل موجودی برای خرابی غیر آنی کالا در یک زنجیره تامین دوسطحی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 165-179

10.22084/ier.2017.1711

جواد رضائیان؛ مقدسه اکبرپور؛ حدیثه اکبرپور


4. مدل کنترل موجودی با طول دوره بازپرسازی تصادفی و پرداخت معوقه برای کالاهای فسادپذیر

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 13-25

عطا الله طالعی زاده؛ علی صالحی


5. تعیین سود بهینه فروشنده برای محصولات جایگزین و مکمل به کمک قیمت گذاری و در نظر گرفتن سیاست فروش بسته ای و تخفیف

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 99-113

عیسی نخعی؛ هیرش محمدی پور؛ سید حسام الدین ذگردی


6. مدل اندازه سفارش اقتصادی با پرداخت معوقه جزئی و وابسته به حجم سفارش برای محصولات زوال پذیر

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 77-91

نادیا پورمحمد ضیا؛ عطا الله طالعی زاده