تعیین سود بهینه فروشنده برای محصولات جایگزین و مکمل به کمک قیمت گذاری و در نظر گرفتن سیاست فروش بسته ای و تخفیف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی / دانشگاه کردستان

2 دانشجو / دانشگاه تربیت مدرس

3 استاد / دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در سال‌های اخیر مفهوم ارزشمند سیاست قیمت‌گذاری در زنجیره تأمین شامل جایگزینی و مکمل بودن کالاها مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. در این مقاله، به تأثیر کالاهای مکمل و کالاهای جایگزین بر سود فروشنده پرداخته می‌شود. به علاوه برای اولین بار فروش محصولات مکمل و جایگزین به‌صورت همزمان توسط یک فروشنده مدل می­گردد. از آنجا که این گروه از محصولات از نظر قیمت‌گذاری بر یکدیگر تأثیر مستقیم دارند، لذا سیاست قیمت‌گذاری و فروش بسته‌ای محصولات با تخفیف و بدون تخفیف از  ابزارهای است که فروشنده برای بیشینه‌سازی سود استفاده می‌کند. با توجه به موارد فوق در این مطالعه به بررسی مسأله در سه حالت خرده‌فروشی، فروش بسته‌ای در حالت‌های بدون تخفیف و با تخفیف پرداخته می‌شود و در هر مورد مقدار سود فروشنده در سناریوهای فوق ارزیابی می‌شود. چندین قضیه و الگوریتم  برای حل مدل‌ها ارائه شد. ارائه جواب‌های بهینه در حالت مختلف برای مسأله از نقاط قوت این تحقیق به‌شمار می‌رود. در پایان از یک مثال عددی برای نمایش تأثیر مدل‌ها استفاده شد. مثال عددی نشان می‌دهد که حالت فروش بسته‌ای با تخفیف سود بیشتری عاید فروشنده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determine the Optimal Vendor Profit for Complementary and Substitutable Products by Pricing, Discount and Bundle Pricing Policy

نویسندگان [English]

  • Isa Nakhai 1
  • H. Mohamadipour 2
  • S.H. Zegordi 3
1 University of Kurdistan
2 Tarbiat Modares University
3 Tarbiat Modares University
چکیده [English]

In recent years, the important concept of pricing policy including the complementary and replacement of goods in the supply chain has been considered by many authors. In this paper, the effectiveness of complementary and substitute products on seller benefits are investigated. Moreover, Complementary and substitute the product sales simultaneously was modeled with a seller for the first time. Since the product prices have an effect on each other, therefore, The sales in the three states, retail, package sales with no rebate and discount were examined. According to the above-mentioned, the seller's profit in the three scenarios, choice between retail and package selling, selecting between retail and package selling with discount and package selling with discount were evaluated. Pricing and package sales with no rebate and discount policy are tools that seller use to maximize profits. Propositions and algorithms for solving the model were proposed. Offering global optimal solutions to the problem of different modes are the strengths of this study. Finally, a numerical example was used to show the models effect. Numerical example shows that package sales with discount have more profits rather than other states.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bundle pricing
  • complementary and substitute products
  • package sales policy
  • Discount