کلیدواژه‌ها = تجزیه بندرز
تعداد مقالات: 2
1. ارائه یک الگوریتم حل دقیق برای مسأله جایابیp هاب میانه با تخصیصی r-تایی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 61-71

علیرضا عیدی؛ خالد برزگر


2. استفاده از روش تجزیه بندرز برای حل مسأله طراحی شبکه زنجیره تامین چند محصولی دو سطحی با تقاضای تصادفی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 155-165

رضا توکلی‌مقدم؛ زهرا افشاری نیا؛ یوسف قلی پور کنعانی