استفاده از روش تجزیه بندرز برای حل مسأله طراحی شبکه زنجیره تامین چند محصولی دو سطحی با تقاضای تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها، دانشگاه تهران

2 دانشگاه علوم و فنون مازندران

3 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در این مقاله‏‌، مسأله طراحی شبکه زنجیره تأمین چند سطحی چند محصولی با تقاضای احتمالی در نظر گرفته می­شود. این شبکه شامل کارخانه­ها، انبارهای توزیع و خرده فروشان (یا مشتریان نهایی) در یک دوره زمانی می­شود. این مسأله شامل تصمیمات استراتژیک (شامل مکان­یابی و تعیین ظرفیت برای کارخانه­ها و انبارهای توزیع) و تصمیمات عملیاتی (شامل نحوه انتقال محصولات از کارخانه­ها به انبارهای توزیع و از انبارهای توزیع به مشتریان) است. همچنین، تقاضا به شکل احتمالی در نظر گرفته و مسأله با استفاده از برنامه­ریزی احتمالی مدل می­شود. سپس برای حل مدل پیشنهادی به شکل کارا یک روش تجزیه بندرز پیشنهاد و در نهایت نتایج گزارش ارایه می­شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Use of a Benders decomposition method for solving a two-echelon multi-commodity supply chain network design problem with stochastic demands

نویسندگان [English]

  • Reza Tavakkoli-Moghaddam 1
  • Zahra Afsharinia 2
  • Yousof Gholipour-Kanani 3
1 Professor, Department of Industrial Engineering and Systems, University of Tehran
2 Mazandaran University of Sciene and Tehnology
3 Islamic Azad University
چکیده [English]

In this paper, a design problem for a two-echelon multi-commodity supply chain network with stochastic demands is taken into account. This network consists of production plants, warehouses and retailer (or final customers) in a single period. The problem considers strategic decisions (including location and capacities of production plants and warehouses) and operational decisions (including the transportation of commodities from the production plant to the warehouses and from warehouses to customers). Additionally, in this study, the demand is assumed to be stochastic and the given problem is modeled using a scenario-based stochastic programming approach. Specifically a two-stage stochastic programming model is presented to solve this problem. Furthermore, a Benders decomposition method is proposed in order to efficiently solve this problem. Finally, the conclusion is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply chain network design problem
  • Facility Location
  • Stochastic programming
  • Benders decomposition