کلیدواژه‌ها = پایداری
تعداد مقالات: 2
1. مساله برنامه ریزی انرژی پایدار مبتنی بر رویکرد تصادفی p-استوار

دوره 7، شماره 14، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-11

10.22084/ier.2019.17808.1809

فریبا فتحی پور؛ محمد سعیدی مهرآباد؛ حامد شکوری گنجوی


2. انتخاب تأمین کنندگان پایدار با رویکرد تئوری خاکستری: مورد مطالعه صنعت فولاد

دوره 6، شماره 13، پاییز و زمستان 1397، صفحه 165-177

10.22084/ier.2019.15101.1699

علی اردوان؛ اکبر عالم تبریز؛ مسعود ربیعه؛ مصطفی زندیه