بررسی اثر تورم و ارزش زمانی پول بر روی اندازه‌ی دسته‌ی تولید در حالت چند محصولی با در نظر گرفتن دوباره‌کاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه بو علی سینا

2 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه بو علی سینا

3 عضو هیات علمی / دانشگاه بوعلی سینا

4 دانشجو/ دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

مدل مقدار اقتصادی تولید از جمله مشهورترین مدل­های مدیریت موجودی است. در مدل­های تولید اقتصادی امکان تولید قطعات معیوب وجود دارد که در نظر نگرفتن این امر، موجب می­شود هزینه­های احتسابی غیرواقعی جلوه کنند. ضمناً وجود تورم و ارزش زمانی پول در مدل اقتصادی، اختلاف قابل توجهی در محاسبات هزینه موجب می­شود. در این مقاله تولید قطعات معیوب در حالت چندمحصولی با در نظر گرفتن تورم، ارزش زمانی پول و نیز زمان آماده­سازیِ وابسته به توالی محصولات، مورد بررسی قرار می­گیرد. مطالعات در این زمینه نشان می­دهد که وارد کردن موضوع تورم، ارزش زمانی پول و نیز زمان آماده­سازی وابسته به توالی محصولات در مدیریت موجودی، منجر به تغییر بهینه دسته تولید خواهد شد. به دلیل آنکه پیدا کردن سیکل بهینه با روش مشتق‌گیری مشکل است از ترکیب دو الگوریتم جستجوی شتابدار و دیکوتوماس در تعیین نقطه بهینه استفاده می­شود. در ادامه، تحلیل حساسیتی بر اساس پارامترهای نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ توأم انجام شده است. نتایج نشان می­دهد که در نظر نگرفتن تورم، نرخ بهره و نیز زمان آماده­سازیِ وابسته به توالیِ محصولات، باعث خطا در محاسبه هزینه می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Study of inflation and time value of money effect in batch size production with reworking consideration

نویسندگان [English]

  • Bahman Esmaeilnezhad 1
  • Salman Aghababaei 2
  • Parviz Fattahi 3
  • Vahid Khodakarami 3
  • Hoda moradipour 4
1 Bu-Ali Sina University
2 Bu-Ali Sina University
3 Bu-Ali Sina University
4 Islamic Azad University
چکیده [English]

Economic Production Quantity (EPQ) model is one of the most famous inventory management models. In the economic production models, there is the possibility of producing defective items that missing (lacking) of it leads a nunrealistic model. In addition, inflation and the time value of money in the economic model make a considerable difference in the cost calculations. In this paper, the production of defective items in multi-product state by considering inflation, the time value of money and sequence dependent setup times are studied. The findings of previous studies showed that inserting the issue of inflation, the time value of money and also sequence dependent setup times in inventory management model leads to change optimal batch. A heuristic algorithm was used for reaching optimal point. The results of sensitivity analysis based on the parameters of interest rates, inflation rates and combination rate showed that not considering inflation and interest rates and sequence dependent setup times will lead to errors in calculating costs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lot sizing
  • Inflation rate
  • Interest rate
  • Rework
  • Rotation cycle policy