ارائه مدل چندهدفه فازی طراحی زنجیره‌‌تأمین سبز دوکاناله با درنظر گرفتن قیمت‌گذاری تحت شرایط عدم قطعیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشکدۀ مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی صنایع، واحد نوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، نوشهر، ایران

3 استادیار، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)، ایران

چکیده

به‌دنبال روند جهانی اخیر در به‌کارگیری استراتژی‌های کاهش انتشار گازهای گل‌خانه‌‌ای (GHG) و باتوجه به تکامل مدل‌های تجاری از سنتی به چندکاناله، و نیز روندهای فزاینده جهانی به‌سمت سیستم‌های فروش آنلاین، در این پژوهش به بررسی یک زنجیره‌تأمین سبز دوکاناله پرداخته‌ایم. در این شبکه تولیدکننده محصول خود را از طریق یک کانال مستقیم (آنلاین) و یک کانال خرده‌فروشی (سنتی) که تقاضای آن‌ها غیرقطعی است، توزیع می‌کند. قیمت‌ها در کانال‌های توزیع می‌تواند بر تقاضای مشتریان تأثیر بگذارد. مد‌‌‌ل‌سازی این زنجیره با محاسبه قیمت بهینه کانال‌های توزیع، بهینه‌سازی سود کل و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، انتشار گاز کربن دی‌اکسید را به حداقل می‌رساند. انتشار گاز CO2 وابسته به وجه حمل‌ونقل درنظر گرفته شده است. مدل پیشنهادی ابتدا به‌صورت یک مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط غیرخطی توسعه یافته است، سپس از یک تکنیک نظری برای خطی‌سازی مدل استفاده شده است. به‌منظور حل مدل چندهدفه ارائه شده، از روش Jimenez و TH استفاده شده است. اعتبارسنجی مدل با آزمایش عددی انجام شده و سپس چندین تحلیل حساسیت بر روی پارامترها انجام گرفته است. نتایج محاسباتی و تحلیل حساسیت بر روی پارامترهای مسئله کارآمدی مدل را در برقراری تعادل بین اهداف اقتصادی و زیست محیطی نشان داد بطوریکه در صورت برابر بودن هزینه‌های حمل و نقل برای ارسال کالا به هر دو بازار، جهت برقراری تعادل بین اهداف، از وسایلی که آلایندگی زیست‌محیطی کمتری دارند، بیشتر استفاده می‌شود. علاوه‌بر این روش حل پیشنهادی تصمیم‌گیر را قادر می‌سازد میزان اهمیت هر یک ازتوابع هدف را مشخص کند. همچنین تصمیم‌گیر می‌تواند با تغییر ضرایب موجود در رابطه قیمت تقاضا، بر روی قیمت بهینه کانال‌های توزیع تاثیرگذار باشد و با تعیین قیمت بهینه سود کل زنجیره تأمین را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Fuzzy Multi-Objective Model for Designing a Dual-Channel Green Supply Chain Considering Pricing Under Uncertainty

نویسندگان [English]

  • Maryam Rezakhanlou 1
  • Hossein Amoozad Khalili 2
  • Mohammad Javad Mirzapour Al-e-Hashem 3
1 Master of Science, Department of Industrial Engineering and Management Systems, Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic), Iran
2 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Nowshahr Branch, Islamic Azad University, Nowshahr, Iran
3 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering and Management Systems, Amirkabir University of Technology, (Tehran Polytechnic), Iran
چکیده [English]

Incentive by the recent global trend in greenhouse gases (GHG) emission reduction strategies and considering the evolution of business models from traditional to multi-channel, in this research, we analyze a dual-channel green supply chain in which a manufacturer delivers a product through one direct channel and one retail channel whose demand are uncertain and prices in channels can effect on customer demand. Modeling this chain is carried out by accounting for the optimal price of distribution channels, total profit optimization, and reduction of transportation cost, we well as minimizing CO2 emission that the CO2 emission is investigated through transportation mode choice. The proposed model has developed first a mixed-integer nonlinear programming and a theoretical technique is applied to linearizing the problem. To solve the proposed multi-objective Possibilistic programming model, the Jimenez and TH approach has been used. The model is verified by numerical experiments and then several sensitivity analyses have performed. Computational results proved the efficiency of the model in finding a trade-off between economic and environmental objectives so that if transportation costs are equal to both markets, in order to balance the goals, the model uses vehicles that have a less environmental impact. In addition, the proposed solution method enables the decision maker to determine the importance of each objective function. The decision-maker is also able to influence the optimal price of distribution channels by changing the parameters in the demand-price equation and maximize the total profit of the supply chain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green supply chain
  • Dual-channel supply chain pricing
  • Possibilistic programing
  • Fuzzy multi-objective optimization