ارائه مدلی جهت کاهش هزینه‌های وارانتی دومرحله‌ای گسترش‌یافته بر مبنای نوع مشتریان با توجه به نرخ مصرف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر.دانشکده مهندسی صنایع

2 مدیریت مهندسی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان

3 2- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده مهندسی صنایع

10.22084/ier.2019.16304.1765

چکیده

در این مقاله، یک مدل وارانتی بررسی می‌گردد که تحت آن پس از پایان دوره وارانتی دومرحله‌ای، یک دوره وارانتی اضافی به مشتری ارائه می‌شود. دوره‌ی وارانتی دومرحله‌ای به دو مقطع تقسیم می‌شود، مقطع اول دوره‌ی تعویض/ تعمیر مجانی (FRRW) و دیگری دوره‌ی وارانتی نسبی (PRW) است. اگر خرابی محصول در طول دوره‌ی FRRW رخ دهد، آن محصول توسط تولیدکننده به‌صورت رایگان تعمیر یا با یک محصول نو تعویض می‌گردد. در دوره‌ی PRW تولیدکننده و مشتری در پرداخت هزینه‌های تعمیر مشترک می‌باشند و در دوره وارانتی گسترده تنها تعمیر حداقلی انجام می‌شود. ازآنجایی‌که نرخ مصرف مشتریان در یک بازه‌ی زمانی مشخص متفاوت است، بهتر است قبل از تعیین نوع سیاست وارانتی، به دسته‌بندی مشتریان براساس نرخ مصرفشان پرداخته شود. این کار سبب کاهش هزینه‌های وارانتی می‌گردد. در نهایت به تحلیل حساسیت میزان درصد مشتریان کم‌مصرف (پرمصرف) در مقدار هزینه‌ی کل پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation a Model for Reducing Two-stage Expanded Warranty Costs Based on Customer Type Based on Consumption Rate

نویسندگان [English]

  • Ommolbanin Yousefi 1
  • Ramin Akhlagh 2
  • fatemeh rashidian 3
1 Malek-e-ashtar university of technology-departement of industrial engineering
2 Engineering Management, Faculty of Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Isfahan
3 Industrial Engineer Malek Ashtar University of Technology-Department of Industrial Engineering
چکیده [English]

This paper examined a warranty model where after the end of the two-phase warranty period, an extra warranty period is provided to the customer. The two-phase warranty period is split into two sections; the first period is free replacement / repair warranty (FRRW) period and the other is period of Pro-Rata Warranty (PRW). If the product failure occurs during the FRRW period, the damaged product is repaired by the manufacturer free or replaced by a new product. If this failure occurs in PRW period, the manufacturer and the customer are both responsible for paying for the repair costs; and if the failure happens during the extended warranty period, only minimal repairs is made. As customer consumption rate differs in a given period, it is advisable to classify customers based on their rate of consumption before determining the type of warranty policy, which will reduce the cost of warranties. Then, for each type of customer, a maintenance policy are supplied. In addition, the percentage of low consuming customer (high-consumption) will be effective in the overall costs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Warranty
  • FRRW period
  • PRW period
  • customer consumption rate
  • customer classification