طراحی یک زنجیره تأمین پایدار با در نظر گرفتن عدم‌قطعیت در ریسک مربوط به تأمین‌کنندگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت

3 استاد/دانشگاه علم و صنعت ایران

10.22084/ier.2019.14188.1644

چکیده

مدیریت ریسک، مسئله‌ای مهم در مدیریت زنجیره تأمین و تدارکات است. بهبود قابلیت پاسخگویی در قالب کاهش (احتمال) رخداد ریسک، شرکت را قادر می‌سازد تا ضمن سبقت از رقبای خود، آسیب طولانی‌مدت مورد انتظار را کاهش دهد. در این مقاله، یک مدل برنامه‌ریزی خطی مختلط به‌منظور طراحی زنجیره تأمین سبز ارائه می­گردد. این مدل، به‌دنبال کمینه‌سازی هزینه، میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای و ریسک است. برای اولین­بار، ریسک تأمین مواد خام و ریسک حمل‌ونقل در سطوح مختلف زنجیره تأمین با عدم‌قطعیت روبه‌رو هستند و هزینه مواد خام براساس مدل تخفیف نموی از سوی تأمین‌کنندگان به تولیدکنندگان ارائه می­گردد. پارامترهای مورداستفاده در مدل‌سازی اولیه دارای عدم‌قطعیت است و با استفاده از رویکرد استوار سازی به حالت قطعی تبدیل می­شود و حل آن با نرم‌افزار گمز، صورت می­پذیرد. علاه­براین، در مورد پارامتر عدم قطعیت، تحلیل حساسیت انجام می­شود و تحت مقادیر مختلف از این پارامتر، نتیجه به‌دست‌آمده مورد ارزیابی و اعتبارسنجی قرار می­گیرد. نتایج نشان می­دهند که مهم‌ترین عامل تأثیرگذار در مقدار تابع هدف، تابع ریسک است، زیرا پارامترهای آن با عدم‌قطعیت روبه‌رو هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sustainable Supply Chain Design with Considering Uncertainty in Suppliers’ Risk

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Nouri 1
  • Emran Mohammadi 2
  • Mohammad Jabalameli 3
1 Master's degree student, Faculty of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology
2 Assistant Professor, Faculty of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology
3 professor/Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

Risk management is a significant issue in supply chain management. Improving the ability to control and manage the risk, enables the companies to be more successful in competing with other companies and decrease the expected long-term loss. In this manuscript, a mixed integer linear programming model for designing the green supply chain is presented. This model aims to minimize the cost, greenhouse gas emissions, and risk. Risk of supplying the raw materials and transportation in all levels of supply chain are under uncertainty. Furthermore, cost of raw materials is suggested by suppliers to producers with an incremental discount. The initial modelling is turned into a deterministic one using Bertsimas and Sim budget of uncertainty approach and consequently solved by GAMS software to manage risk. Furthermore, the uncertain parameter is analyzed and using various amounts the obtained result has been assessed and evaluated. The results show that the risk function is the most important factor in objective function, because parameters of risk function are subject to uncertainty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green supply chain
  • Risk
  • Uncertainty
  • Robust optimization
  • Discount