دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. مکان‌یابی- موجودی- تخصیص افزونگی چندهدفه در زنجیره تأمین تک دوره‌ای با تقاضای احتمالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1399

فرید عبدی؛ هیوا فاروقی؛ هیبت اله صادقی


2. بررسی رابطه بین استراتژی مدیریت زنجیره تأمین با عملکرد زنجیره تأمین پایدار با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1399

محمدباقر فخرزاد؛ حامد خیاط سرکار؛ فرزاد جوهری نعیمی