کلیدواژه‌ها = مسأله‌ی حمل‌و‌نقل– مکا‌ن‌یابی– مسیر‌یابی چند محصولی
تعداد مقالات: 1