توسعه یک مدل جدید مبتنی بر تئوری بازی برای تحلیل توسعه تأمین‌کننده با لحاظ همکاری و رقابت همزمان در زنجیره تأمین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 هیات علمی / دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

شرکت‌ها به­منظور ایجاد تمرکز فعالیت‌ها بر روی توانمندی‌های محوری، به­طور فزاینده‌ای کالاها و خدمات مورد نیاز خود را از تأمین‌کنندگان بیرونی خریداری می‌کنند. حال چنانچه عملکرد یک تأمین‌کننده ضعیف باشد، شرکت‌های خریدار آگاه با دو گزینه روبه­رو هستند: اجرای برنامه‌های توسعه‌ای به منظور بهبود وضعیت عملکردی تأمین‌کننده فعلی یا تعویض با تأمین‌کننده جدید با وضعیت عملکردی بهتر تحت شرایط معین. مسأله زمانی چالش‌­برانگیزتر است که شرکت خریدار، ملزومات مورد نیاز خود را از تأمین‌کننده‌ای خریداری نماید که با آن تأمین‌کننده در بازار نیز رقابت داشته باشد؛ رویه‌ای که امروزه مصادیق زیادی در صنایع مختلف دارد. به منظور مطالعه تحلیلی مسأله، در این مقاله مدل ریاضی ارایه می‌شود تا گزینه‌‌های توسعه تأمین‌کننده فعلی و تمایل به تأمین‌کننده جدید را با یکدیگر مقایسه نماید. به ویژه، سه شرکت رقیب در بازار با یک محصول نهایی در شرایطی در نظر گرفته می‌شود که یکی از شرکت‌ها محصول خود را از یکی شرکت‌های رقیب تهیه می‌نماید. از آنجا که این شرکت از عملکرد تأمین‌کننده خود به لحاظ قیمت رضایتمندی ندارد، ممکن است به­منظور کمک برای کاهش هزینه‌ها با او وارد سرمایه‌گذاری همکارانه شود. به علاوه، این امکان وجود دارد که شرکت خریدار تأمین‌کننده فعلی را رها نماید و به شرکت تأمین‌کننده جدید با هزینه کمتر متمایل شود. به رغم تضاد با برداشت اولیه، تحلیل‌های ریاضی نشان می­دهد که تحت شرایط معین، همکاری با رقیب بر رها کردن وی برتری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Development of a new model based on game theory to analyze supplier development considering simultaneous cooperation and competition in supply chain

نویسندگان [English]

  • Farhad Kafi 1
  • Seyyed Mohammad Taghi Fatemi Ghomi 2
1 Amirkabir University of Technology
2 Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

Firms increasingly purchase goods and services they require while focusing on their core competencies. In case of supplier’s poor performance, the typically aware buying firms either run development programs to improve the supplier or switch to a new better supplier depending on certain conditions. The conditions seem to be more challenging if the buying firm purchases its supplies from a firm with whom he competes in the market, a practice nowadays with many instances from various industries. In order to examine the issue analytically, we propose a mathematical model to compare supplier development and switching. We consider three firms competing in the market of a final product where one of them purchases his product from one of the competitors. Being dissatisfied with his current supplier’s price, the buying firm may participate in a cooperative investment with his supplier to help him reduce costs. Second, he may switch to the other lower cost supplier and competitor in the market. Despite being counter-intuitive, the mathematical results show that cooperation with a competing supplier is preferable to supplier switching under certain conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Game theory
  • Supplier development
  • Supplier switching
  • Purchasing
  • Cooperation
  • Copmpetition