قیمت‎گذاری و کنترل موجودی توأم برای کالاهای فصلی و جایگزین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی / دانشگاه کردستان

2 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مدیریت موجودی و بازار کالاهای فصلی به­دلیل محدود بودن فصل فروش از اهمیت بالایی برخوردار است. از طرف دیگر؛ امروزه با توجه به شرایط رقابـتی و وجود اختـلاف قیمتی بیـن بخش­های مختلف بازار، مشتریان تمایل بیشتری به جایگزینی کالای مشابه ارزانتر با کالای گران­تر را دارند. این نوع جایگزینی بر اساس تفاوت قیمتی و بر مبنای مشتری نام دارد. در این مقاله مدلی برای قیمت‌گذاری و کنترل­موجودی توأم کالاهای فصلی و جایگزین ارائه می‌شود. فرض شده است که دو کالای جایگزین از دو بنگاه مختلف هستند که با هم رقابت دارند. هدف از ارائه مدل تعیین همزمان قیمت و سیاست بهینه موجودی برای حداکثرسازی سود بنگاه است. بعد از ارائه مدل اثبات می‌شود که تابع هدف، تابعی مقعر از قیمت است و مقدار بهینه آن موجود است. سپس روش و الگوریتم حل مسأله ارائه می‌شود و در نهایت مثال عددی برای تشریح مدل و الگوریتم بحث خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Joint pricing and inventory control for seasonal and substitute goods

نویسندگان [English]

  • Isa Nakhai 1
  • Nadia Rasouly 2
  • Heresh Mohammadi poor 3
2 Tarbiat modares university
3 Tarbiat modares university
چکیده [English]

Because of the finite sale period, the inventory and market management of the seasonal goods is important. Also; in the competitive market, the price differences among market segments lead customers to substitute the similar cheaper goods with the expensive ones. We called this substitution “customer-based price driven substitution”. In this paper the joint pricing and inventory control for the seasonal and substitute goods is developed. We assume that two substitute goods belong to two different rival firms. The objective is to determine the optimal price, order quantity and the number of periods for one product such that the total profit is maximized. We first prove that the objective function is concave and have an optimum solution. Next we present an exact algorithm to determine the optimal solutions. Finally, we solve a numerical example for determination the efficiency of the model and algorithm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pricing
  • Inventory control
  • Seasonal and substitute goods
  • Competitive market‏