مسأله‌ی مسیریابی خودرو باز با بارانداز متقاطع و تحویل‌های دوگانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه خاتم، تهران، ایران

2 استاد دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22084/ier.2021.3928

چکیده

بارانداز متقاطع به‌عنوان یک روش مؤثر کنترل جریان موجودی که نقشی اساسی در مدیریت زنجیره‌تأمین دارد، مورد توجه قرار گرفته شده است. همچنین ترکیب بارانداز متقاطع با انواع مسأله‌های مسیریابی خودرو باعث افزایش جذابیت این تکنیک شده است. یکی از انواع مسأله‌ی مسیریابی خودرو که با بارانداز متقاطع درنظر گرفته شده است، مسأله‌ی مسیریابی خودرو باز است. مسأله‌ی مسیریابی خودرو باز با بارانداز متقاطع در دنیای واقعی کاربرد فراوانی دارد؛ برای مثال، شرکتی که محصولات خودش را از طریق یک بارانداز متقاطع توزیع می‌کند و به‌دلایلی نیاز دارد که ناوگان خودروی خود را به یک شرکت لجستیکی برون‌سپاری کند، مسأله‌ی مسیریابی خودرو باز با بارانداز متقاطع برای این شرکت بسیار کارگشا خواهد بود. در این تحقیق مسأله‌ی مسیریابی خودرو باز با بارانداز متقاطع و تحویل‌های دوگانه مورد بررسی قرار گرفته است. برای این مسأله ما یک مدل برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح مختلط توسعه داده‌ایم که هزینه‌ی کل را کمینه می‌کند. ما یک الگوریتم شبیه­سازی تبرید برای حل مسأله ارائه و سپس الگوریتم را در دو اندازه آزمایش و نتایج حاصل را با نتایج حل دقیق به‌دست آمده از نرم‌افزار گمز مقایسه کرده­ایم. نتایج محاسباتی نشان می‌دهند که الگوریتم پیشنهادی جواب­های مناسبی را با درصد خطای کم نسبت به حل دقیق در مدت زمان منطقی ارائه می­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Open Vehicle Routing Problem with Cross-Docking and Split Deliveries

نویسندگان [English]

  • Behnam Afsharpour 1
  • Masood Rbani 2
1 M.A. Industrial Engineering graduate, Khatam University, Tehran, Iran
2 Professor, School of Industrial Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Cross-Dock is considered as an effective way of controlling the flow of inventory, which plays an essential role in supply chain management. Also, cross-docking with a variety of vehicle routing problem has increased the attractiveness of this technique. One of the types of vehicle routing problem that is considered with cross-dock is the open vehicle routing problem. The problem of open vehicle problem with a cross-dock in the real world has lots uses. For example, a company that distributes its products through a cross-dock and for some reason needs to outsource its fleet to a logistics company, the problem of open vehicle routing problem with cross-dock for this company will be very attractive. In this research, The open vehicle routing problem with cross-docking and split deliveries has been studied. For this, we have developed a mixed integer linear programming model that minimizes the total cost. We presented a simulated annealing algorithm to solve the problem. Then we tested it in two sizes and compared the obtained results with the precise obtained results from the GAMS software (Cplex solver). The computational results show that the proposed algorithm offers appropriate answers with a low error rate relative to the exact solution with a reasonable time period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cross-Docking
  • Open Vehicle Routing Problem
  • Split Deliveries
[1]    رضا توکلی مقدم، نرگس نوروزی، سید مصطفی کلامی، علیرضا سلامت بخش (1392). الگوریتم­های فراابتکاری، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، ویرایش اول.
[2]    Lee, Y.H., J.W. Jung, and K.M. Lee, Vehicle routing scheduling for cross-docking in the supply chain. Computers & Industrial Engineering, 2006. 51(2): p. 247-256.
[3]    Wen, M., et al., Vehicle routing with cross-docking. Journal of the Operational Research Society, 2009. 60(12): p. 1708-1718.
[4]    Liao, C.-J., Y. Lin, and S.C. Shih, Vehicle routing with cross-docking in the supply chain. Expert Systems with Applications, 2010. 37(10): p. 6868-6873.
[5]    Sariklis, D. and S. Powell, A heuristic method for theopen vehicle routing problem. Journal of the Operational Research Society, 2000: p. 564-573.
Yu, V.F., P. Jewpanya, and A.A.N.P. Redi, Open vehicle routing problem with cross-docking. Computers & Industrial Engineering, 2016.94: p. 6-17.