شبیه‌سازی مسئله کنترل موجودی محصولات فسادپذیر با هزینه سفارش‎دهی متغیر به کمک پویایی‎های سیستم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین

2 مدیر گروه صنایع

3 عضو هیات علمی / دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

10.22084/ier.2019.18647.1830

چکیده

وابستگی هزینه‎ی سفارش‎دهی محصول به اندازه سفارش یکی از فرضیات کاربردی و کمتر مورد بررسی قرار گرفته در ادبیات مربوط به مدل مقدار سفارش اقتصادی است. این فرض باعث غیرمحدب شدن تابع هدف و پیچیدگی مدل مسئله می‎شود. همچنین کنترل موجودی محصولاتی که در طی زمان امکان از مد افتادن یا فاسد شدن آن‌ها وجود دارد، بسیار مهم است. در این راستا، شبیه‌سازی مسئله‎ی کنترل موجودی محصولات فسادپذیر با تقاضای تصادفی و وابسته به زمان و قیمت فروش محصول، در نظر گرفته شده است. همچنین وابستگی هزینه سفارش‎دهی به اندازه سفارش و وابستگی هزینه نگهداری به سطح موجودی که از فرضیات کاربردی و عملیاتی در دنیای تجارت هستند نیز در نظر گرفته شده‎اند که مجموعاً باعث می‌شوند از روش‌های معمول ریاضیاتی قادر به حل مسئله نباشیم. برای مدل‌سازی و حل مسئله از روش پویایی‎های سیستم به عنوان یک روش قدرتمند، انعطاف‎پذیر و کاربردی استفاده شده است. یک مثال عددی نیز برای درک بهتر نحوه عملکرد شبیه‌سازی مدل، ارائه شده است و به کمک بهینه‎سازی مقادیر ورودی (نقطه سفارش مجدد و مقدار سفارش)، مقادیر بهینه تابع هدف (میانگین خالص هزینه‎ها) به دست آمده است. نتایج نشان می‌دهند که خط‌مشی پرکردن موجودی پیشنهادی می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های لازم برای مدیریت و کنترل موجودی محصولات فسادپذیر مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of Perishable Products Inventory Management Problem with Varying Order Cost by System Dynamics

نویسندگان [English]

  • Abdollah Sharifi 1
  • Abdollah Aghaei 2
  • Donya Rahmani 3
1 Industrial Engineering Doctoral Student, K. N. Toosi University of Technology
2 Industrial Engineering Professor, K. N. Toosi University of Technology
3 Industrial Engineering Associate Professor, K. N. Toosi University of Technology
چکیده [English]

Dependence of a product order cost to the order quantity is one of the practical and less surveyed assumptions of the literature of economic order quantity model. This assumptions will cause the goal function to be non-convex and increases the complexity of the problem model. Furthermore, inventory management of the products which are likely to be out of fashion or perished over time, has a great importance. In this regard, simulation of the inventory control model of perishable products has been considered in the present study via the stochastic demand of the product which depends on the time and price of the product. In addition, the dependence of the order cost to the order quantity and dependence of holding cost to the inventory level which are among the practical assumptions of the business world have been considered. These factors cause the usual mathematical solutions not to be able to solve the problem. Therefore, system dynamics have been used as a powerful, flexible, and practical solution to model and solve the problem. A numerical example is also presented to provide a better understanding of the simulation operation; and with the assistance of the optimization of the input variables (ReOrder Point, Order Quantity) the optimal amount of the objective function (Gross Cost Average) is reached. The results showed that the proposed replenishment policy can benefit the necessary decisions regarding inventory management and control of the perishable products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inventory Control Simulation
  • Perishable
  • System dynamics
  • Varying Order Cost
  • Non-convex