طراحی شبکه زنجیره‌تأمین حلقه- بسته سبز با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان مراکز تأمین تحت شرایط عدم‌قطعیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد، دانشکده صنایع

2 دانشکده صنایع دانشگاه یزد

3 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه یزد

10.22084/ier.2019.15750.1734

چکیده

در این مقاله، یک مدل زنجیره‌تأمین  حلقه- بسته سبز در حالت چند دوره‌ای، چندسطحی و چندمحصولی تحت عدم‌قطعیت ارائه می‌گردد که اهداف آن شامل کمینه‌سازی هزینه‌های شبکه زنجیره‌تأمین ، کمینه‌سازی انتشار گازهای خروجی حاصل از جابه‌جایی وسیله نقلیه در بین مراکز می‌باشد و حداکثر‌سازی قابلیت‌اطمینان تحویل تقاضا با توجه به قابلیت‌اطمینان تعریف شده برای تأمین‌کنندگان می‌باشد. یک زنجیره شامل مراکز تأمین‌کننده، مراکز تولید/ احیا، مراکز توزیع/ جمع‌آوری، مراکز مشتریان و مراکز دفع در نظر گرفته می شود. در این مقاله جهت نزدیک شدن به دنیای واقعی، پارامترهای مدل فازی و تابع هدف چند هدفه است. مسئله با استفاده برنامه‌ریزی خطی عددصحیح مختلط مدل شده و از رویکرد دو مرحله‌ای قطعی برای در نظر گرفتن عدم‌قطعیت در مدل پیشنهادی استفاده شده است. در پایان عملکرد و کارائی مدل و روش­های حل پیشنهادی در قالب مثال عددی شبیه‌سازی شده، و مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی به‌منظور استفاده از این مدل در دنیای واقعی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The green Closed-Loop Supply Chain Network Design Considering Supply Centers Reliability Under Uncertainty

نویسندگان [English]

  • M. B. Fakhrzad 1
  • P. Talebzadeh 2
  • F. Goodarzian 3
1 Dept. of Industrial Engineering, Yazd University, Yazd, Iran
2 Dept. of Industrial Engineering, Yazd University, Yazd, Iran
3 Dept. of Industrial Engineering, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

In this paper, a multi-period multi-level multi-products green closed-loop supply chain model under uncertainty is developed, which objectives are to minimize total costs, minimize emissions from vehicle displacement between levels, and maximize the reliability of delivery for suppliers. This network is including supplier centers, production/resuscitation centers, distribution/collection centers, customer centers, and disposal centers. A new Linear Integer programming model is formulated. Besides, fuzzy parameters and multi-objective function are used to approach the real world. In this regard, a deterministic two-step approach is used to consider the uncertainty in the proposed model. Finally, the performance and efficiency of the proposed model and solution methods are simulated in the numerical example and examined and suggestions are presented for using this model in the real world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green closed-loop supply chain network design
  • Uncertainty
  • Reliability