اندازه‌گیری اثر شلاق چرمی در یک زنجیره تأمین خطی سه‌سطحی با استفاده از روش میانگین متحرک برای برآورد تقاضا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو/دانشگاه صنعتی اصفهان

2 عضو هیئت علمی/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 مدیر گروه صنایع/ دانشگاه صنعتی قم

چکیده

اثر شلاق چرمی پدیده‌ای شناخته شده در زنجیره تأمین است که تاثیر منفی قابل توجهی بر روی کارایی و عملکرد زنجیره دارد. این پدیده به علل مختلفی ایجاد می‌شود که عدم‌اطلاع دقیق و به‌موقع از مقدار تقاضا در سطوح مختلف زنجیره و وجود زمان‌های انتظار از اهم دلایل مذکور به‌شمار می‌آیند. برای مدیریت و کنترل اثر شلاق چرمی، اندازه‌گیری مقدار دقیق آن بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله با در نظر گرفتن یک زنجیره تأمین سه سطحی متشکل از تأمین‌کننده و انبار مرکزی و خرده‌فروش، روشی جدید برای اندازه‌گیری مقدار اثر شلاق چرمی که در انبار مرکزی رخ می‌دهد ارائه شده که در آن از میانگین متحرک برای برآورد مقدار تقاضا استفاده شده است. با ارائه مثال عددی کارائی این روش برای اندازه‌گیری اثر شلاق چرمی نشان داده شده و نسبت نرخ واریانس سفارش و همچنین نسبت واریانس موجودی مورد تحلیل قرار گرفته است. روش پیشنهادی در مقایسه با اغلب روشهای موجود، به‌دلیل حذف برخی فرض‌های ساده‌ساز از دقت بالاتری برخوردار است. تمایز دیگر اینکه این روش دارای قابلیت تحلیل حساسیت اثر شلاق چرمی نسبت به سطح سرویس می‌باشد. این وجوه تمایز در مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Measuring Bullwhip effect in a pipeline 3-stage supply chain using moving average method for demand forecasting

نویسندگان [English]

  • Hossein Khosroshahi 1
  • Sayed mohammad Moattarhusseini 2
  • Mohammad Reza Marjani 3
1 Isfahan University of Technology
2 Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

Bullwhip effect, which is an undeniable phenomenon in a supply chain; imposes considerable negative impact on the performance and the effectiveness of the chain. There are varieties of causes known for the presence of this phenomenon, among which lack of accurate and in-time demand information as well as long lead times are of the most important ones. To manage the bullwhip effect, this factor needs to be measured accurately. In this paper considering a 3-stage supply chain consisting of supplier, warehouse and retail stages we propose a new method to quantify the bullwhip effect at the warehouse level. The method uses Moving Average (MA) technique to forecast the demand. This paper, using numerical examples, illustrates the performance of the proposed method to measure the bullwhip effect as well as to quantify order rate variance ratio (OVR) and inventory variance ratio (IV). It is also argued that the proposed method, due to its not using some simplifying assumptions, represents better accuracy as compared to some other existing bullwhip effect quantifying methods. The paper also represents the capability of the proposed method for the bullwhip effect sensitivity analysis with regard to the service level parameter

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bullwhip effect
  • Supply chain
  • order rate variance ratio
  • inventory variance ratio
  • service level