بکارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و کانوی تحلیلی برای رتبه‌بندی ابزارهای نظام استانداردسازی ملی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی / دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشجوی دکتری/ دانشگاه علم و صنعت ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع / دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

استانداردسازی اطلاعات به­عنوان یکی از سه جریان اصلی در زنجیره­های تأمین، از راهکارهای مؤثر در یکپارچه­سازی اجزای آن به‌شمار می­آید. نظام استانداردسازی ملی یکی از کاربردی­ترین نظام­ها­ است که بستر مناسبی را برای مدیریت یکپارچه اطلاعات در زنجیره­ها فراهم می­سازد. شناخت نیازهای واقعی ذی­نفعان و برآورده­سازی آن­ها با ابزارهای این نظام، موجب ایجاد ارزش و رضایت بیشتر در آن­ها خواهد شد. با توجه به محدودیت منابع، رتبه­بندی و انتخاب مناسب ابزارها جهت پیاده­سازی، از اهمیت حیاتی برخوردار است. در این مقاله، رویکرد جدیدی ارائه شده که با استفاده از فنون تحلیل سلسله مراتبی فازی و مدل تحلیلی کانو، ابتدا نیازهای ذی­نفعان نظام استانداردسازی ملی شناسایی و طبقه­بندی شده و سپس ابزارهای آن خوشه­بندی و رتبه­بندی می­شوند. با اولویت‌دهی به ابزارهایی که تأثیر بیشتری بر افزایش رضایت ذینفعان دارند، بکارگیری منابع از کارآمدی بالاتری برخوردار خواهد شد. برای آزمون و اعتبارسنجی رویکرد به خدمت گرفته شده، موردکاوی­ای روی نظام استانداردسازی کالا و خدمات ایران "ایران­کد" صورت گرفته و نتایج مثبت آن شامل: خوشه­بندی و رتبه­بندی ابزارهای موجود این نظام براساس بیشترین ایجاد رضایت، با درجه صحتی مطلوب­تر از روش­های مرسوم ارائه شده است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Using the process of hierarchical analysis and analytic Kano for ranking tools of national standardization system

نویسندگان [English]

  • M.A. Shafia 1
  • S. Abdollahzadeh 2
  • H. Pashaabgarmi 3
چکیده [English]

Standardization of information is one of the most important policies in integration of its components, and as one of the three main procedures in supply chains. Standardization system is one of the most practical systems and provides a sufficient area of activity for integrated management of information in chains. Identifying the real needs of beneficiaries and meeting them with tools of this system results in gaining value and their satisfaction. Due to restriction of sources, ranking and proper choosing of tools for  implementation are vitally important. In this paper, a new approach is provided that with use of fuzzy hierarchical analysis techniques and analytic model of Kano, at first the needs of beneficiaries of the national standardization system are identified and organized, and then its tools would be clustered and ranked. By prioritizing those tools that have more effect on increasing the beneficiaries’ satisfaction, utilizing sources will have more efficiency. For examining and validating the used approach, a case study on standardization system of Iran’s commodities and services (Iran Code) has been provided and its positive results consist of clustering and ranking the available tools in this system according to the highest satisfaction caused, with more accurate results compared to traditional methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analytical Kano
  • National Standardization
  • Fuzzy AHP
  • Supply chain management
  • Customer Satisfaction