ارائه‌ی مدلی برای قیمت گذاری کالاهای فاسد شدنی غیرآنی با در نظر گرفتن سن، قیمت و تقاضا به عنوان متغیر و رضایت مراکز زنجیره تأمین به عنوان تابع هدف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 عضو هیات علمی / دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

3 دانشیار دانشکده صنایع خواجه نصیرالدین طوسی

10.22084/ier.2020.20220.1901

چکیده

قیمت گذاری یکی از مهم‌ترین تصمیماتی است که یک شرکت یا سازمان می‌تواند اتخاذ کند، چون قیمت بازتاب دهنده‌ی میزان ارزشی است که یک محصول آن را دارا است و مشتری حاضر به پرداخت بهای آن است. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد که محصول با فساد رو به رو است. لذا در این مقاله به بررسی قیمت گذاری کالاهای فاسد شدنی غیر آنی خواهیم پرداخت، به طوریکه تقاضا تابعی غیر خطی از قیمت و سن محصول است. همچنین قیمت تابعی از سن محصول است. مدل مذکور یک مدل دو هدفه است که علاوه بر حداکثر سازی سود، سعی در حداکثرسازی رضایت مراکز مختلف در سطوح زنجیره تأمین دارد. برای حل مدل از روش‌های فرا ابتکاری الگوریتم ژنتیک و بهینه‌سازی میرایی ارتعاشات استفاده شده است. نتایج، اعتبار مدل پیشنهادی و عملکرد روش‌ها را تایید می-کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A model for pricing of non-instantaneous perishable products considering age, price and demand as variable factors and satisfaction of chain centers

نویسندگان [English]

  • Elaheh kamkar 1
  • Donya Rahmani 2
  • emad roghanian 3
1 K. N. Toosi Unversity of Technology, Tehran, Iran
2 Faculty member
3 Faculty member
چکیده [English]

Pricing is one of the most important decisions a company or organization can take, because the reflector price is the amount of value that a product has and the customer is willing to pay. This issue will become even more important for perishable products. Therefore, in this paper, we will examine the pricing of non-instantaneous perishable products, as demand is a nonlinear function of the price and age of the product. Also, the price is a function of the product's age. The model is a bi-objective model, which, in addition to maximizing profit, attempts to maximize this issue, considering the satisfaction of chain centers and customers as a goal. Genetic Algorithm and Vibration Damping Optimization has been used to solve the problem. Results show the validation of the model and the performance of the developed algorithms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pricing
  • Perishable Products
  • Customer Satisfaction Centers
  • GA
  • VDO