توسعه مدل برنامه‌ریزی تصادفی مبتنی بر سناریو برای مسأله طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته با در نظر گرفتن فروش و اجاره مجدد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه خوارزمی

3 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خورزمی، تهران، ایران

10.22084/ier.2020.17234.1791

چکیده

امروزه موضوع لجستیک معکوس و زنجیره تأمین حلقه بسته موردتوجه پژوهشگران زیادی قرار گرفته است. مهم­ترین دلایل این امر را می‌توان تأکید بر ملاحظات زیست‌محیطی، افزایش رضایت مشتری و مزایای اقتصادی حاصل از آن دانست. در پژوهش حاضر، یک مدل برنامه‌ریزی تصادفی مبتنی بر سناریو برای مسأله طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته با درنظرگرفتن فروش و اجاره مجدد دارایی‌ها ارائه می‌شود. فروش و اجاره مجدد دارایی‌های ثابت می‌تواند نقدشوندگی کل دارایی‌ها را افزایش دهد و نقدینگی لازم برای سایر فعالیت‌ها را فراهم کند. مدل بهینه‌سازی تصادفی ارائه‌شده به‌دنبال بیشینه‌سازی سود زنجیره پس از کسر مالیات است و منطبق بر استانداردهای حسابداری فروش و اجاره مجدد طراحی می‌شود. پس از مدل‌سازی مسأله، حل آن به‌صورت دقیق انجام می‌شود و تأثیر فروش و اجاره مجدد بر شبکه ارزیابی می‌گردد. در نهایت، تحلیل حساسیت پارامترهای ضریب ذخیره اطمینان، ارزش منصفانه هر مرکز بالقوه به‌صورت مجزا، نرخ بهره ضمنی اجاره و نرخ استقراضی افزایش مستأجر صورت می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A scenario-based stochastic optimization model for designing a closed-loop supply chain network considering sale and leaseback transactions

نویسندگان [English]

  • Shima Haghighatpanah 1
  • Hamed Davari-Ardakani 2
  • Ali Ghodratnama 3
1 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Department of Industrial Engineering, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Nowadays, many researchers focus on reverse logistics and closed-loop supply chain network design. The main reason is the ever-increasing importance of environmental issues, customer satisfaction and economic benefits. In this paper, a scenario-based optimization model is proposed to deal with the closed-loop supply chain network design problem considering sale and leaseback (SLB) transactions. SLB transactions increase the liquidity of total assets and provide monetary resources for other activities. The proposed model, which is formulated based on sales accounting standards, maximizes the supply chain’s benefit after tax. The proposed model is solved to optimality. Finally, a sensitivity analysis on the safety stock coefficient, the fair value of the leased asset, the interest rate implicit in the lease and lessee's incremental borrowing rate is performed to assess the impact of these parameters on the expected value of supply chain’s benefit after tax.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Closed-loop supply chain network design
  • Scenario-based stochastic optimization
  • Sale and leaseback