توسعه‌ یک روش برای حل مسأله‌ قابلیت اطمینان مبتنی بر ترکیب تکنیک شبیه‌سازی و الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات در شرایط عدم قطعیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی / دانشگاه تهران

2 دانشجوی دانشگاه تهران دانشکده مدیریت

3 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران دانشکده مدیریت

چکیده

امروزه مسأله قابلیت اطمینان از مهم­ترین مسائل پیش رو در مراحل اولیه برنامه­ریزی، طراحی، و کنترل سیستم­های تولیدی است. در این مقاله، نویسندگان در تلاش برای توسعه یک روش ترکیبی شبیه­سازی-بهینه­سازی برای حل مسأله قابلیت اطمینان در یک سیستم سری- موازی در شرایط عدم قطعیت با محدودیت­های تصادفی هستند. ما روشی را پیشنهاد می­کنیم که در آن ابتدا به کمک تکنیک شبیه­سازی جمعیتی از جواب­های نسبتاً خوب تولید، و در ادامه با کمک روش بهینه­سازی ازدحام ذرات (PSO) این جواب­ها بهبود داده می­شوند. برای ارزیابی کارایی الگوریتم پیشنهادی، نتایج این تحقیق با تحقیقات مشابه پیشین مقایسه گردید. یافته­ها نشان از برتری الگوریتم پیشنهادی دارد. نقطه قوت الگوریتم پیشنهادی بالاتر بودن میانگین جواب­های بدست آمده و پایین­تر بودن انحراف معیار بهترین جواب­ها در تکرارهای متوالی است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Development of a method based on combination of simulation and Particle Swarm Optimization to solve reliability problem in uncertainty conditions

نویسندگان [English]

  • Fariborz Jolai 1
  • Mohammad Ali Zare 2
  • Sobhan Jooybar 3
1 University of Tehran
2 University of Tehran
3 University of Tehran
چکیده [English]

Nowadays, reliability problem is one of the most important issues at early stages of planning, designing and control of production systems. In this paper, the authors try to develop a hybrid simulation-optimization method in order to solve reliability problem for series-parallel system in uncertainty condition with stochastic constraints. We propose a method in which first, a population of fairly good solutions is generated by simulation technique and then, these solutions are improved by Particle Swarm Optimization (PSO). To assess the efficiency of the proposed algorithm, the results of this research were compared with previous similar studies. The results show that the proposed algorithm is superior. The strength of the proposed algorithm is higher average and lower standard deviation of solutions obtained in successive iteration.            

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reliability problem
  • Simulation
  • Particle Swarm Optimization
  • Uncertainty