طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته با در نظر گرفتن مراکز جمع آوری چند بخشی در شرایط عدم قطعیت و حل آن با دو الگوریتم ابتکاری و فرا ابتکاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شاهد

چکیده

امروزه برای دستیابی به منافع رقابتی در بازار، طراحی شبکه زنجیره تأمین مناسب، امری ضروری است و از آن جایی که توجه به مسائل زیست محیطی و کاهش منابع خام افزایش یافته است، نیاز به بازیافت محصولات مصرفی دوچندان شده است. در این تحقیق به طراحی یک زنجیره تأمین حلقه بسته با مراکز جمع آوری چند بخشی پرداخته می­شود. اهداف اصلی این مسئله، کاهش هزینه­ها، افزایش سود حاصل از کیفیت محصول بازیافتی و همچنین افزایش صرفه­جویی هزینه­های حاصل از بازیافت می باشد. از طرفی با توجه به اینکه در دنیای واقعی، داده­های مربوط به شاخص‌های اثرگذار در مسائل، به صورت قطعی در دسترس نمی­باشند بنابراین استفاده از رویکرد‌های غیرقطعی مناسب­تر خواهد بود. در این مطالعه نیز، تقاضا و بازگشت، غیرقطعی و بر پایه سناریو (نامحدود) در نظر گرفته می­شود و رویکرد استفاده شده برای حل این مسئله، الگوریتم ابتکاری تقریب میانگین نمونه می­باشد. با افزایش سایز مسئله، حل مسئله با روش حل ذکر شده، در سایز­های نسبتا بزرگ غیرممکن است، بنابراین مسئله پیشنهادی با استفاده از الگوریتم پیشنهادی ژنتیک ترکیب شده با تقریب میانگین نمونه حل می­گردد. همچنین، اعتبارسنجی مدل پیشنهادی با استفاده از چند مثال عددی، نشان داده می­شود. نتایج حاصل بیانگر این است که با بازیافت محصول و چند بخشی در نظر گرفتن مراکز جمع­آوری، علاوه بر این که دولت به اهداف زیست محیطی خود می­رسد، مشتری نیز محصولی مرغوب­تر و با هزینه کمتر در دسترس خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Design of closed-loop supply chain network with considering of multi-part collection centers under uncertainty with two heuristic and meta-heuristic algorithms

نویسندگان [English]

  • Mahdi Bashiri
  • Mahdiye Shiri
Shahed University
چکیده [English]

Supply chain network design is an essential subject to achieve a competitive advantage in today’s market. In addition, recycling and recovering of products because of environmental aspects and decreasing of row material consumption is a vital subject. This paper proposes a design of closed-loop supply chain network with considering of multi-part collection centers under uncertainty to obtain minimum environmental damage as well as decreasing total costs. Because of uncertainty nature of related data in the real world, it is essential to use uncertainty approaches in the proposed network. In this regard, we suppose that demand and recovery are defined in stochastic environment. In reality, we apply a heuristic algorithm named as Sample average approximation algorithm with scenario based. By increasing the size of problems, the proposed hybrid genetic-SAA algorithm is used. Validity of the proposed model is illustrated through numerical examples. Results show that with consideration of multi-part collection centers, not only recovered products and recycling saving costs are improved but also, customers can receive higher quality products with satisfying of government because of environmental damage reduction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Closed-loop supply chain network Multi-part collection centers
  • Uncertainty
  • Sample average approximation algorithm
  • proposed hybrid genetic algorithm