تعیین ظرفیت بهینه انبار به کمک مدل های صف و تکنیک اولویت بندی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

انبارها به عنوان یکی از اجزای کلیدی سیستم  های زنجیره تأمین، نقش مهمی در تنظیم و برقراری ارتباط بین تأمین­کنندگان و مصرف­کنندگان بازی می­کنند. مدل­های متنوعی برای مدیریت انبارش موجودی در شرکت­ها وجود دارد که یکی از معروف­ترین آنها، استفاده توأم از دو نوع انبار خصوصی و عمومی است. هدف از نگارش این مقاله، پاسخ به این سوُال اساسی است که اندازه بهینه برای ساخت انبار خصوصی چه اندازه باشد تا کل هزینه­های نگهداری تحمیل شده به شرکت کمینه شود. ابتدا انبار و زنجیره تأمین مربوط به آن با استفاده از تئوری صف مدلسازی می­شود. سپس، یک تابع هزینه شامل دو نوع هزینه مختلف ناشی از ساخت انبار در اندازه­ای کوچکتر یا بزرگتر از اندازه بهینه با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول توسعه می­یابد. مقدار برخی از پارامترهای تابع هزینه مذکور، مبهم بوده و  نمی­توان تخمین دقیقی از مقادیر آن‌ها به‌صورت قطعی ارائه کرد. بنابراین، با تخصیص اعداد فازی مثلثی به هر کدام از این پارامترها که مقادیر سه­گانه آنها بر اساس تخمین خبرگان و نیز تجربیات موجود به­دست می­آید، عدم قطعیت در مدل لحاظ می­شود. از آنجا که مقادیر تابع هزینه مذکور به ازای ظرفیت­های متفاوت انبار به صورت اعداد فازی حاصل می­شود، لذا جهت اولویت بندی ظرفیت­های مختلف و انتخاب بهترین ظرفیت برای ساخت انبار خصوصی از یکی از روشهای اولویت­بندی فازی استفاده شده است.  نتایج نشان می­دهد برخلاف روش­های پیشین که تنها برای شرایط خاصی قابل استفاده بودند، مدل پیشنهادی برای شرایط مختلف تولیدی به­خوبی قابل توسعه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining the Optimal capacity of warehouse using queuing models and fuzzy prioritization techniques

نویسندگان [English]

  • Hasan Hosseini nasab
  • Saeid Khalili
yazd University
چکیده [English]

Warehouses, as one of the key elements of supply chain systems, play critical role in establishing the logical relationship between suppliers and customers. There are many different methods for warehouse management in companies, that the well-known method, is the simultaneous use of private and public warehouses. The purpose of this article is to develop a queuing theory-based model for determining the optimal capacity of private warehouse in order to minimize the total costs. At first, the warehouse and its associated supply chain are modeled using the queuing theory. Then, a cost function model related to the construction of private warehouse in different sizes is introduced considering the time value of money. As the values of some mentioned cost are unknown and a definite estimation of their values cannot be reached, a triangular fuzzy number for each cost parameter is assigned, based on experts opinion to overcome the related uncertainty. As the values of cost function for different capacities of warehouses are fuzzy numbers, a fuzzy prioritization method is proposed for the prioritizing different capacities and choosing the best capacity for constructing a private warehouse. The results of numerical examples confirm that unlike the previous approaches which are applicable for certain conditions, the proposed model could be easily and efficiently appropriate for various environments and conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimal capacity of warehouse
  • Warehousing costs
  • Queuing theory
  • Fuzzy Logic