مدلسازی ریاضی و حل کارای مسأله بالانس مجـــدد تولید در خطوط مونتـاژ با در نظر گرفتن ناهمواری ایستگاه های کاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 عضو هیات علمی/ دانشگاه کاشان

چکیده

در سیستم­های تولیدی، بالانس خط برای یک‌بار و در ابتدای احداث خط تولید انجام می­گیرد. در این حالت هرگونه تغییر در بازار نیاز به طراحی خط مونتاژ جدیدی را در راستای تحقق نیازمندی بازار الزام می­کند. اما این طراحی جدید نیاز به صرف هزینه زیادی دارد. از این­رو، در این تحقیق نوع جدیدی از طراحی خطوط مونتاژ پیشنهاد می­شود که در آن یک خط مونتاژ فعلی در حال تولید است. در این حالت به دلیلی شرائط جدیدی که در بازار رخ می­دهد، زمان سیکل جدیدی مورد نیاز است. بنابراین مدلی چندهدفه از مسأله تحت عنوان «بالانس مجدد خطوط مونتاژ» پیشنهاد می­شود که هدف آن، زمانبندی مجدد فعالیت­ها به نحوی است که زمان سیکل جدید با کمترین تغییر در خط مونتاژِ موجود تحقق یابد. همچنین ناهمواری ایستگاه­های کاری به­عنوان معیاری نسبتاً جدید، لحاظ گردید. پس از مدلسازی مسأله، یک الگوریتم تکاملی تفاضلی کارا جهت حل مسأله پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Mathematical Modeling and Efficient Solving of a Production Re-Balancing Problem in Assembly Lines Considering Work-Stations’ Non-Smoothness

نویسندگان [English]

  • AShkan Mazdgir 1
  • Hadi Mokhtari 2
1 K.N.T. University of Technology
2 University of Kashan
چکیده [English]

In production systems, line balancing is carried out once at beginning of line construction. In this situation, any change in market needs a new design of assembly line to meet market requirements. However this new design needs a lot of cost. Hence, a new type of assembly line balancing is proposed in this research in which a current assembly line is working. In this situation, a new cycle time is required due to some changes in market settings.  Therefore, a multi-objective model titled assembly line re-balancing problem is proposed whose aim is to schedule tasks in such a way that new cycle time is realized via minimum changes in current assembly line. Moreover, work stations’ non-smoothness is considered as a relatively new measure. After modeling the problem, an efficient differential evolution algorithm was suggested to solve the problem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assembly Line Re-Balancing
  • Differential Evolution Algorithm
  • Pareto Solution Set
  • Taguchi Optimization