نویسنده = رضائیان، جواد
تعداد مقالات: 1
1. ارائه ی یک مدل موجودی برای خرابی غیر آنی کالا در یک زنجیره تامین دوسطحی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 165-179

10.22084/ier.2017.1711

جواد رضائیان؛ مقدسه اکبرپور؛ حدیثه اکبرپور