نویسنده = آقایی، عبدالله
تعداد مقالات: 2
2. ارائه مدل مکان‏ یابی-تخصیص چند سطحی در چارچوب شبکه‏ های صف

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 49-61

10.22084/ier.2018.13378.1606

درین صفاری؛ عبدالله آقایی؛ عماد روغنیان