نویسنده = طالعی زاده، عطاالله
تعداد مقالات: 4
2. هماهنگ سازی سیاست های سفارش دهی و تولید در مدل روزنامه فروش دوسطحی تحت قرارداد انعطاف مقداری

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 119-131

10.22084/ier.2017.1698

حمیدرضا ابراهیمی نسب؛ جعفر حیدری؛ عطاالله طالعی زاده


3. مدل کنترل موجودی با طول دوره بازپرسازی تصادفی و پرداخت معوقه برای کالاهای فسادپذیر

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 13-25

عطا الله طالعی زاده؛ علی صالحی


4. مدل اندازه سفارش اقتصادی با پرداخت معوقه جزئی و وابسته به حجم سفارش برای محصولات زوال پذیر

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 77-91

نادیا پورمحمد ضیا؛ عطا الله طالعی زاده