نویسنده = محمدی پور، هیرش
تعداد مقالات: 2
1. تعیین سود بهینه فروشنده برای محصولات جایگزین و مکمل به کمک قیمت گذاری و در نظر گرفتن سیاست فروش بسته ای و تخفیف

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 99-113

عیسی نخعی؛ هیرش محمدی پور؛ سید حسام الدین ذگردی


2. قیمت‎گذاری و کنترل موجودی توأم برای کالاهای فصلی و جایگزین

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 85-95

عیسی نخعی؛ نادیا رسولی؛ هیرش محمدی پور