نویسنده = رسولی، نادیا
تعداد مقالات: 1
1. قیمت‎گذاری و کنترل موجودی توأم برای کالاهای فصلی و جایگزین

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 85-95

عیسی نخعی؛ نادیا رسولی؛ هیرش محمدی پور