نویسنده = خداکرمی، وحید
تعداد مقالات: 2
1. ارایه یک رویکرد ابتکاری نوین برای ساده سازی گراف اولیه مسأله بیشینه جریان

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 107-119

وحید خداکرمی؛ وحید حاجی پور؛ محمدرضا حسنی


2. بررسی اثر تورم و ارزش زمانی پول بر روی اندازه‌ی دسته‌ی تولید در حالت چند محصولی با در نظر گرفتن دوباره‌کاری

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 109-121

بهمن اسمعیل‌نژاد؛ سلمان آقابابائی؛ پرویز فتاحی؛ وحید خداکرمی؛ هدی مرادی پور