نویسنده = ترکستانی، سارا سادات
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر مقالات مکان یابی تسهیلات با استفاده از تئوری بازی ها

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-19

احمد ماکویی؛ امین سراجیان؛ سارا سادات ترکستانی