نویسنده = سعیدی مهرآباد، محمد
تعداد مقالات: 3
1. مساله برنامه ریزی انرژی پایدار مبتنی بر رویکرد تصادفی p-استوار

دوره 7، شماره 14، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-11

10.22084/ier.2019.17808.1809

فریبا فتحی پور؛ محمد سعیدی مهرآباد؛ حامد شکوری گنجوی


3. طراحی یک مدل یکپارچه استوار دو‌هدفه زنجیره تأمین و آرایش سلولی مجازی پویا

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 33-45

محمد مهدی پایدار؛ محمد سعیدی مهرآباد