نویسنده = فتاحی، پرویز
تعداد مقالات: 4
1. زمانبندی تولید و بازرسی تجهیزات با در نظر گرفتن هزینه‌های زیست‌محیطی ناشی از افت تجهیزات

دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-13

10.22084/ier.2020.19256.1855

پرویز فتاحی؛ سعیده اسدزاده ملکی؛ ساناز شیخ تاجیان؛ سمانه بابایی مراد


4. بررسی اثر تورم و ارزش زمانی پول بر روی اندازه‌ی دسته‌ی تولید در حالت چند محصولی با در نظر گرفتن دوباره‌کاری

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 109-121

بهمن اسمعیل‌نژاد؛ سلمان آقابابائی؛ پرویز فتاحی؛ وحید خداکرمی؛ هدی مرادی پور