نویسنده = معطرحسینی، سید محمد
تعداد مقالات: 1
1. اندازه‌گیری اثر شلاق چرمی در یک زنجیره تأمین خطی سه‌سطحی با استفاده از روش میانگین متحرک برای برآورد تقاضا

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 21-37

حسین خسروشاهی؛ سید محمد معطرحسینی؛ محمدرضا مرجانی