نویسنده = ابراهیمی نسب، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. هماهنگ سازی سیاست های سفارش دهی و تولید در مدل روزنامه فروش دوسطحی تحت قرارداد انعطاف مقداری

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 119-131

10.22084/ier.2017.1698

حمیدرضا ابراهیمی نسب؛ جعفر حیدری؛ عطاالله طالعی زاده