نویسنده = اکبری، عیسی
تعداد مقالات: 1
1. زمانبندی مجدد زنجیره تأمین سه مرحله‌ای با تمرکز بر یکپارچگی مراحل آن

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 191-205

محمد علی بهشتی نیا؛ عیسی اکبری