نویسنده = حاجی پور، وحید
تعداد مقالات: 3
1. طراحی شبکه زنجیره تأمین با بهره گیری از فناوری رایانش ابری

دوره 7، شماره 14، بهار و تابستان 1398، صفحه 127-145

10.22084/ier.2019.16231.1763

وحید حاجی پور؛ محمد رهبرجو


2. ارایه الگوریتم رقابت استعماری چندهدفه جهت بهینه ‏سازی مسئله ی برنامه‏ ریزی تولید ادغامی پایا

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-15

10.22084/ier.2016.1565

امیرسامان خیرخواه؛ آرش نوبری؛ وحید حاجی پور


3. ارایه یک رویکرد ابتکاری نوین برای ساده سازی گراف اولیه مسأله بیشینه جریان

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 107-119

وحید خداکرمی؛ وحید حاجی پور؛ محمدرضا حسنی