نویسنده = کلانتری، محدثه
تعداد مقالات: 1
1. یک مدل برنامه ریزی استوار امکانی برای برنامه ریزی اصلی زنجیره تامین دارو

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 49-67

10.22084/ier.2016.1568

محدثه کلانتری؛ میرسامان پیشوایی