نویسنده = دبیری، نورالدین
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل جدید مکان‌یابی- مسیریابی- موجودی سبز تحت عدم قطعیت

دوره 5، شماره 10، بهار و تابستان 1396، صفحه 99-115

10.22084/ier.2017.9761.1467

میثم محجوب نیا؛ نورالدین دبیری؛ علی بزرگی امیری